Een inclusiever daklozenbeleid

Expliciete aandacht voor dakloze jongeren, LHBTQIA+’ers en EU-burgers. Dankzij een motie van D66 wordt dit verwerkt in het gemeentelijke plan van aanpak rondom dakloosheid. Daarnaast worden
de zes actielijnen van het landelijke ‘Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis’ en actiepunten uit het ‘Plan van Aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers’ verwerkt in het plan. Woordvoerder Zorg & Welzijn
Fatih Elbay: “Het is belangrijk oog te hebben voor de specifieke kwetsbaarheden die er spelen onder bepaalde groepen daklozen. Zo kunnen zij beter worden geholpen door de gemeente.”

Stand van zaken

In Rotterdam slapen helaas nog steeds mensen op straat. We moeten als gemeente daarom ons keihard inzetten om deze mensen te helpen. Het college heeft eind maart 2023 de ‘Hoofdlijnen plan van aanpak daklozen/ kwetsbare Rotterdammers’ heeft gepresenteerd
aan de raad. Dit plan van aanpak wordt momenteel verder uitgewerkt. Enkele maanden hiervoor heeft ook het Rijk twee actieplannen gepresenteerd, waarin ook opdrachten en aanbevelingen aan gemeenten worden gedaan. Op 11 mei debatteerden we over over het
Rotterdamse plan van aanpak en diende D66 samen met de ChristenUnie, Volt, GroenLinks en de PvdA de motie ‘Maak je hard tegen dakloosheid, tijd voor een inclusief beleid’ in.

Betere hulp voor daklozen

Onze fractie vindt het heel belangrijk om daklozen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Aandacht voor specifieke kwetsbaarheden, hoort hier in de ogen van onze fractie ook bij. LHBTQIA+’ers die bijvoorbeeld om culturele redenen geen contact meer hebben met hun familie, of jongeren met verslavingsproblematiek, en hierdoor dakloos raken. Om hen te helpen, moeten we ook rekening houden met deze achterliggende zaken en meer maatwerk bieden.

Het Rijk heeft eind 2022 het ‘Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis’ en het het ‘Plan van Aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers’ uitgebracht. Hierin staan verschillende
actielijnen geformuleerd gericht op het voorkomen van dakloosheid en het helpen van daklozen. In het nog verder te ontwikkelen Rotterdamse plan van aanpak worden deze nationale actiepunten dankzij onze motie nu ook geïmplementeerd. Leefbaar Rotterdam,
VVD en Denk stemden helaas tegen.