De Rotterdamse Voorjaarsnota

De voorjaarsnota staat weer voor de deur! Fractievoorzitter Agnes Maassen vertelt je wat er opvalt in de plannen van 2023.

Wat is de voorjaarsnota?

“Kort gezegd: waar het komende jaar het gemeentegeld aan wordt besteed. Elke gemeente, ook Rotterdam, heeft te maken met een planning-en-controlcyclus (P&C-cyclus). Hier wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de doelstellingen van de gemeente bereikt worden en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Het is wettelijk verplicht om in het kader van de P&C-cyclus elk jaar in ieder geval een begroting en jaarrekening te maken. Ter voorbereiding van de begroting wordt er een kadernota opgesteld, die we ook wel de voorjaarsnota noemen”, aldus Agnes Maassen. Aanstaande 4 en 6 juli gaat het college hier met de raad over in debat.

De voorjaarsnota door de lens van D66

Het college is op weg om van Rotterdam echt ‘Eén Stad’ te maken. Met het autoluwfonds van € 20 miljoen uit het coalitieakkoord, waar we als D66 ons hard voor hebben gemaakt, maken we de stad meer voor de voetganger en fietser, minder voor de automobilist. Het eerste investeringskrediet is inmiddels ook vastgesteld: de Zwartjanstraat wordt dit jaar voor een miljoen ‘ver-autoluw-d’. De investeringen in de fietspaden, fietsparkeerplekken en de buurthub in Lombardijen waar onder andere deelfietsen beschikbaar zijn sluiten wat D66 betreft nauw aan op het Rotterdam van morgen. We gaan in het kader van mobiliteit ook verder met de invoering van betaald parkeren. Het is een maatregel die werkt. Parkeerplekken zijn publieke ruimtes die autorijden indirect subsidiëren. En dat terwijl de fiets pakken om naar je werk of studie te gaan duurzamer, gezonder en tijdens de spits vaak sneller is. Uiteraard geldt dit niet voor iedereen, en is een goed OV belangrijk als alternatief voor de auto op langere afstanden. De investering van € 1,5 miljoen om de Maastunnel en Van Brienenoordbrug te verbeteren – en zo makkelijker van Zuid naar Noord te reizen – sluit wat D66 goed aan op die ambitie.
 
Aankomend jaar verbetert het college ook de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het groen in de stad door € 1,8 miljoen te investeren in het vergroenen van de buitenruimte. Ook het Burgerberaad Klimaat krijgt nu voeten aan de grond. En dat is belangrijk, want de klimaatcrisis vraagt ons om actie. En die actie hebben we terug kunnen zien in het Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR) van D66-wethouder Zeegers (Klimaat). Deze collegeperiode wordt in totaal € 100 miljoen uitgegeven aan vergroening van de stad, verduurzaming van energieopwekking, een circulaire economie en duurzame innovaties.
 
Op het gebied van wonen worden de investeringen voor betaalbare woningen verdubbeld, naar een totaal van € 50 miljoen. Daarnaast komen er 1.200 flexwoningen bij. We blijven inzetten op goed verhuurderschap, voor betere bescherming van huurders. Daarnaast slaan we een isolatieslag, met een investering van ca. € 6 miljoen voor isolatie van koopwoningen, begeleiden VvE’s naar verduurzaming. Ook stellen we € 20 miljoen beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen en isolatieprojecten.
 
Aankomend jaar worden ook in het kader van kansengelijkheid stappen genomen. We investeren € 1,8 miljoen in de kinderopvang en structureel € 5 miljoen in schoolzorgteams, die extra aandacht geven aan kinderen op basisscholen. Daarnaast knappen we de Centrale Bibliotheek op met een investering van € 4,4 miljoen. In 2023 wordt er ook € 2,5 miljoen geïnvesteerd in digitale inclusie en nog eens € 2,5 miljoen in 2024. Ook sluit Rotterdam zich aan bij het landelijk Stagepact MBO 2023-2027 om stagediscriminatie tegen te gaan.
 
Cultuur hoort bij een diverse stad als Rotterdam. Het stelt ons dan ook tevreden dat
door een investering van € 1,4 miljoen wordt gezorgd dat Museum Rotterdam een tijdelijke locatie heeft, om met haar collectie het verhaal van Rotterdam te kunnen blijven vertellen. We investeren ook dankzij inzet van D66-wethouder Kasmi (Cultuur) € 600.000 in de ontwikkeling van de Cultuurcampus Rotterdam op Zuid in 2028. De nacht brengen we meer tot leven, door minder regeldruk en meer maatwerk. En er komt jaarlijks € 430.000 extra beschikbaar voor het behoud van cultureel erfgoed en monumenten.
 
Reuring doet leven, dus aandacht voor levendigheid is belangrijk. Deze zomer krijgen we opnieuw meer terrasvlonders in de stad, omdat we straten zoals de Meent en Witte de With afsluiten voor verkeer. Horeca- en uitgaansgelegenheden krijgen de ruimte om op aanvraag langer open te blijven en meer evenementen te organiseren. Tot slot: de nachtraad en nachtburgemeester gaan officieel van start, met een budget van € 100.000 per jaar.

Kritische blik blijft belangrijk

Uiteraard is het voor onze fractie de taak om het college te controleren. Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt? En kunnen sommige zaken niet duidelijker worden weergegeven? Aanstaande dinsdag 4 juli en donderdag 6 juli gaan we daarover met elkaar in debat, en sturen we het college bij op de punten waar wij verbetering op zien. Stay tuned!