De RET snijdt in het busvervoer, concessieverlener maakt
zich zorgen en stelt extern onderzoek in

Door aanhoudende personeelstekorten en organisatorische problemen
bij de RET heeft het bedrijf het busvervoer ingeperkt. De Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (MRDH), concessieverlener van de RET, is hier niet
blij mee en gaat de subsidie intrekken voor de afgeschaalde lijnen. Ook
stelt de MRDH een extern onderzoek in naar de RET. “Onder de
buschauffeurs is er een ziekteverzuim van 18%. Dat is echt schrikbarend
hoog, zelfs in vergelijking met andere aanbieders van openbaar vervoer
(OV). Goed dat de MRDH dit gaat uitzoeken, want deze ontwikkelingen
zijn niet goed voor het OV in Rotterdam”, aldus woordvoerder mobiliteit
Ingrid van Wifferen.

10% minder bussen

In vergelijking met oktober van vorig jaar rijden er sinds eind februari minder bussen in
Rotterdam door de personeelstekorten. De MRDH zal de kilometers die minder
gereden worden verrekenen bij de RET en de HTM, waar dezelfde zaken spelen.
Daarnaast is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om zicht te krijgen op de
problematiek op de OV-arbeidsmarkt en te onderzoeken hoe OV-bedrijven om (zijn)
(ge)gaan met de personeelsproblemen.