De RET is gered

Vervoersbedrijf RET verkeerde in zwaar weer. Maar, na veel inspanning van de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) is de RET gered. Het bedrijf ontvangt miljoenen aan steun om hun zaken weer op de rit te krijgen. “D66 voelt nu vooral de
ademruimte die door de financiële impuls aan de RET wordt gecreëerd. De stad bereikbaar en toegankelijk houden begint bij het OV. We zijn blij dat reizigers niet meer hoeven te gaan betalen voor een rit en dat de bereikbaarheid wordt gewaarborgd”, aldus woordvoerder mobiliteit Ingrid van Wifferen.

Wat is er aan de hand bij de RET?

De coronapandemie heeft de RET weinig goeds gedaan, maar ook daarna ging het slechter dan voorspeld. De RET kampt namelijk met een stuk minder reizigers dan vóór de pandemie. Het bedrijf had echter gerekend op groei, maar dat kwam er niet van. Het aantal
reizigers ligt 18% lager dan verwacht, en die prognose vormde de basis van de financiële afspraken met de MRDH, waar Ingrid als lid van de adviescommissie de Rotterdamse raad vertegenwoordigt. Een andere oorzaak was de grote toename van energiekosten, dat kostte
de RET een extra € 40 miljoen. Ook het ziekteverzuim, verouderd personeelsbestand en externe inhuur deden de kosten doen stijgen.

De oplossing: extra subsidie, eenmalige investering en andere bedrijfsvoering

De MRDH gaat de komende drie jaar € 60 miljoen extra aan subsidie verlenen aan de RET. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam eenmalig een bedrag van enkele miljoenen beschikbaar gesteld. Het contract dat de MRDH met de RET had opgesteld is nu opgebroken. In het initiële contract was de looptijd tot 2030 en werd er uitgegaan van de verwachting van een stijging in het aantal reizigers. Om die reden zouden zij jaarlijks minder subsidie krijgen.

De RET moet wel een aantal zaken anders gaan aanpakken. Handhaving in de trams wordt minder en camera’s en boa’s zullen meer worden ingezet. Drukke lijnen op het netwerk kunnen rekenen op conducteurs. Ook zullen sommige bussen met een lagere frequentie rijden. Ingrid: “Deze maatregelen zijn niet pijnloos, het is een bittere pil. D66 wil wel kijken naar de toekomst en een harmonisering van de samenwerking tussen vervoersbedrijf HTM
en de RET. Hogere tarieven willen we zoveel mogelijk vermijden, want vervoersarmoede moet in onze stad worden voorkomen. Het scheelt dat Rotterdam hier wel volop aandacht voor heeft. Zo bieden we 65+’ers en jongeren tot 13 jaar gratis tickets voor het OV. De situatie bij de RET en de bereikbaarheid van de stad blijven hoog op onze agenda staan.”