De nota dierenwelzijn in een notendop

Het stadsbestuur gaat huisdierenzorgverzekeringen onder de aandacht brengen en het voederverbod beter handhaven, dankzij moties van D66. Dat is besloten tijdens de behandeling van de nota dierenwelzijn in de raad van 15 maart. Woordvoerder Ingrid van Wifferen: “Ik ben blij dat onze moties zijn aangenomen en we meer oog hebben voor de Rotterdamse dieren door deze nota.”

Huisdierenzorgverzekering

Slechts een klein percentage van huisdiereigenaren momenteel een huisdierenzorgverzekering heeft, wat de financiële last voor medische zorg kan vergroten en (onbedoeld) bij kan dragen aan dierenleed. Ingrid van Wifferen: “De kosten van medische zorg voor dieren kunnen behoorlijk fors zijn en baasjes belemmeren de benodigde zorg te bieden.”

Daarom heeft D66 een motie ingediend waarin het college wordt verzocht te verkennen welke initiatieven genomen kunnen worden om het bewustzijn en de acceptatie van huisdierenzorgverzekeringen te vergroten onder huisdiereigenaren in Rotterdam. Daarnaast vragen we ook om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking met verzekeraars, dierenwelzijnsorganisaties en andere relevante partijen om de acceptatie van huisdierenzorgverzekeringen te bevorderen.

Handhaven voederverbod

In de hele stad is het verboden om ganzen, eenden, duiven en andere (water)vogels te voeren. Dat verbod is er niet zomaar, want het voeren van dieren kent risico’s en onwenselijkheden, zoals dieren die ziek worden van gevoerd brood, vervuiling in parken en op straat en overlast van ratten en vogels met de daarbij horende gezondheidsrisico’s. Ondanks dit voederverbod, blijven sommige Rotterdammers voedsel buiten plaatsen of dieren voeren, wat ook ratten kan aantrekken.

Om die redenen heeft D66 een motie ingediend waarin we het stadsbestuur verzoeken actiever te handhaven, door overtreders formeel te waarschuwen en indien nodig boetes op te leggen. Ook willen we dat het college snel met het Openbaar Ministerie om tafel gaat om een zogenaamde ‘feitcode’ voor deze overtreding te realiseren, zodat het handhaven administratief makkelijker wordt.

Afdronk van het debat

“Het ging tijdens de raadsbehandeling ook veel over rattenoverlast, waarbij sommige partijen wel heel ver wilden gaan in de bestrijding”, aldus Ingrid van Wifferen. “Hoe
vervelend ze ook kunnen zijn, ratten zijn ook dieren, en horen bij de stad. Als ze zorgen voor overlast pakken we dat wat D66 betreft op een dier- en milieuvriendelijke manier aan.”