D66 wil opvang voor Oekraïense vluchtelingen in
Rotterdam en einde aan stedenband met Sint Petersburg

De fractie van D66 Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de eventuele opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor D66 zijn Oekraïners meer dan welkom zijn in de Maasstad. Rotterdam heeft ook een stedenband met het Russische Sint-Petersburg. D66 is van mening dat die band moet worden opgeheven gezien de Russische militaire agressie.

Vluchtelingenopvang

“Rotterdammers kennen als geen ander het leed wat oorlog kan veroorzaken. Daarom moeten we juist in onze stad Oekraïense vluchtelingen opvangen” aldus D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers. Volgens D66 is het belangrijk om te weten hoeveel vluchtelingen Rotterdam zou kunnen opvangen en hoe dit wordt
voorbereid.

Momenteel geen asielopvang in Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb gaf in de gemeenteraad van 24 februari al aan bereid te zijn vluchtelingen op te vangen. D66 hoopt dat het niet alleen bij deze woorden en het hijsen van de Oekraïense vlag blijft. “Met de sluiting van azc de Beverwaard heeft Rotterdam geen asielopvang op dit moment. Dit terwijl er wel een huisvestingsopgave ligt voor nieuwkomers in de stad. Dat kan natuurlijk écht niet, daarom pleiten wij sowieso voor voldoende asielopvang. De situatie in Oekraïne laat overduidelijk zien hoe belangrijk het is dat er plekken beschikbaar zijn voor mensen die het nodig hebben”, zo stelt Zeegers.

Landelijk standpunt

D66 pleit landelijk ook voor ruimhartigheid bij het opnemen van Oekraïense vluchtelingen. Naast Rotterdam, hebben ook andere D66-afdelingen, waaronder Eindhoven en Amsterdam, schriftelijke vragen gesteld aan hun stadsbestuur over dezelfde kwestie.