D66 wil een realistisch drugsbeleid

“Het huidige Rotterdamse drugsbeleid werk averechts” vertelt D66-raadslid Nadia Arsieni.

Afgelopen week besprak de Rotterdamse gemeenteraad het Rotterdamse drugsbeleid. D66-raadslid Nadia Arsieni ziet dat het drugsbeleid averechts werkt. Coffeeshops in de buurt van scholen mogen pas s ’avonds open, overdag wordt de verkoop in de winkel overgenomen door illegale straathandelaren. “En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn”, betoogt Nadia.

Maatwerk voor coffeeshops

D66 ziet daarom graag aanpassingen het huidige drugs- en coffeeshopbeleid en dat er meer ruimte komt voor maatwerk. Dat wil Nadia met een tweetal moties mogelijk maken. “Met de ene motie zorgen we ervoor dat coffeeshops in de buurt van scholen overdag open kunnen blijven mits dat in goed overleg met scholen gaat en mensen onder de 21 jaar geweerd worden aan de deuren” vertelt Nadia. De andere motie gaat in op de participatie van coffeeshopeigenaren in het geval een nieuwe school zich in de omgeving van de coffeeshop vestigt. “Deze ondernemers hebben namelijk net zo goed het recht om mee te participeren en het kan niet zo zijn dat zij buitenspel gezet worden” besluit Nadia.