D66: Vlieg niet over de participatie heen

De gemeente Rotterdam stapt uit het participatie-overleg van Rotterdam The Hague Airport, doordat een motie van Ingrid van Wifferen hierover is aangenomen.

In aanloop naar het nieuwe luchthavenbesluit moeten regionale luchthavens in overleg met de betrokkenen uit de omgeving tot regionaal gewenste toekomstontwikkeling komen. Zo ook in Rotterdam. Daarom heeft Rotterdam The Hague Airport participatietraject gestart met verschillende betrokken rondom het vliegveld. In dat traject zijn verschillende toekomstscenario’s besproken, maar een krimpscenario niet. Dat vormde, samen met een eis voor geheimhouding, aanleiding voor bewoners in de buurt van de luchthaven om uit het participatietraject te stappen.

Meetekenen met de uitkomsten?

De gemeente Rotterdam was deelnemer van het participatietraject over de toekomst van de luchthaven. De gemeente kan ervoor kiezen om de uitkomsten van dit traject te ondersteunen of niet. “En als het aan D66 ligt, bindt de gemeente zich niet aan de uitkomsten van dit traject”, aldus D66-raadslid Ingrid van Wifferen. Daarom diende D66 een voorstel waarin de gemeente wordt omgeroepen om dat ook niet te doen. “Zo houden we onze handen vrij en kunnen we later in het traject en onafhankelijker oordeel vellen over de toekomst van de luchthaven.”, aldus Ingrid.