D66 trots op coalitieakkoord: “Eén stad voor iedereen!”

Samen met Leefbaar Rotterdam, de VVD en Denk presenteert D66 het coalitieakkoord Eén Stad. Fractievoorzitter en onderhandelaar Chantal Zeegers over het akkoord: “We zijn erin geslaagd om ondanks een lastige financiële uitgangspositie meer betaalbare huizen te gaan bouwen, te zorgen voor een Rijke Schooldag op Zuid en we zetten in op een CO2-reductie van 55% in 2030.” Zeegers is trots op de behaalde resultaten van D66 in dit akkoord. “Ik ben er trots op dat we verschillen met samenwerkingspartners hebben weten te overbruggen en dat we tot concrete uitwerkingen zijn gekomen van onze progressieve ambities.” Het hele akkoord bekijken? Dat doe je hier!

Klimaat op één

In Rotterdam pakken we flink door op de energietransitie en klimaatadaptie, alleen zo halen we onze klimaatdoelen. “We gaan zo snel mogelijk verduurzamen en zorgen voor een CO2-reductie 55% in 2030, investeren meer dan 100 miljoen in duurzaamheid, versnellen de waterstoftransitie en met een burgerberaad voor het klimaat krijgen Rotterdammers een grote rol bij de klimaatplannen”, somt Zeegers op. “Ik ben trots op de manier waarop onze klimaatambities terugkomen in dit coalitieakkoord.”

Fijn wonen in onze wereldstad

Ondanks de flink stijgende bouwkosten blijven we doorbouwen in Rotterdam. “We gaan meer betaalbare huizen bouwen en we starten met de bouw van een nieuwe studentencampus in Rotterdam”, vertelt D66-raadslid Tim de Haan. Ook bevat dit akkoord stevige ambities om malafide verhuurpraktijken tegen te gaan en huurders beter te beschermen. Daarnaast wordt de vergroening van de stad ook fors doorgezet en komt er o.a. veertige vierkante kilometer bijenlandschap bij.

Onderwijs en kansengelijkheid

Een betere toekomst begint in het onderwijs. “We zijn daarom erg blij dat we met dit akkoord blijven investeren in het onderwijs”, vertelt D66-raadslid Joan Nunnely. Met de Rijke Schooldag zorgen we onder meer voor extra sport- en cultuurlessen na schooltijd. Uniek aan dit akkoord is het omscholingsfonds, waarmee we minstens 6.000 Rotterdammers naar werk gaan begeleiden. “Dit is ontzettend belangrijk, want we hebben veel vakmensen nodig om invulling te geven aan bijvoorbeeld onze klimaatambities”, aldus Nunnely.

Rotterdam autoluw en fietsvriendelijk

Met dit akkoord maken we onze ambitie waar met het autoluw en fietsvriendelijker maken van Rotterdam. Zo investeren we 20 miljoen voor meer éénrichtingsverkeer van de Zwart-Janstraat en Nieuwe Binnenweg en voor meer veilige fietspaden. “Ook gaan we meer 30 km per uur wegen inrichten in de stad, waarmee de verkeersveiligheid verder verbetert”, vertelt D66-raadslid Ingrid van Wifferen. “En er komt steeds meer ruimte voor de fiets.”

Eén stad voor iedereen

D66-raadslid Agnes Maassen is trots op het bereikte akkoord en ziet grote kansen om meer mensen uit armoede en schulden te halen. “Met onze plannen zorgen we ervoor dat veel minder kinderen in Rotterdam opgroeien in armoede”, vertelt Maassen. Ook is ze trots dat in het coalitieakkoord aandacht wordt besteed aan de nieuwe Rotterdammer. “We gaan 500 asielzoekers opvangen en gaan door met het begeleiden van statushouders, zodat iedereen mee kan doen.”

Een levendige stad

De levendigheid van de stad krijgt met dit coalitieakkoord een nieuwe impuls. Er komen meer nachtclubs bij en de mogelijkheid om de Danceparade terug te laten keren in de stad wordt onderzocht. Het aantal festivallocaties neemt toe en er komt een verkozen nachtburgemeester. “En ook voor de cultuursector betekent dit akkoord veel. Er komt structureel 2,5 miljoen extra cultuurbudget bij en er komt meer ruimte voor kleine makers”, vertelt D66-raadslid Nunnely. “Daarbovenop komt nog eens de ontwikkeling van de Cultuurcampus op Zuid en zo verzekeren we ons van nieuw cultureel talent!”

Vanmiddag presenteerde D66 samen met Leefbaar Rotterdam, de VVD en Denk het Rotterdamse coalitieakkoord “Eén Stad”.

Vrijdagavond 10 juni om 19:00 organiseert de fractie van D66 Rotterdam een bijeenkomst voor geïnteresseerde Rotterdammers. De bijeenkomst vindt plaats in het Gemaal op Zuid: Pretorialaan 141, 3072 EL Rotterdam.