D66 Rotterdam wil parkeergarage transformeren tot nachtclub

Wat D66 betreft is er te weinig nachtcultuur in het centrum van de stad. Een mogelijke oplossing? Het ombouwen van een ondergrondse parkeergarage tot nachtclub en culturele werkplaats. Tijdens de gemeenteraad van 9 november dienden wij het initiatiefvoorstel ‘Ondergronds Onderonsje’ in, waarin we het college vragen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

Nachtcultuur onder druk

(Tijdelijke) horeca-initiatieven verdwijnen, veel moet wijken voor de broodnodige woningbouw en evenementen worden naar de rand van de stad geduwd. Wat D66 Rotterdam betreft staat de nachtcultuur dus onder druk. Er is veel vraag, maar beperkt aanbod, zeker in vergelijking met steden als Berlijn of Amsterdam, waar het wel lukt om het ontmoeten van elkaar in de nacht met de juiste kaders vorm te geven. “We zien ook dat overlast melden loont in Rotterdam. Natuurlijk heeft iedereen recht op goede nachtrust, maar elk belletje naar voor een te harde stem op straat wordt geregistreerd. De honderden mensen die diezelfde avond genieten van de dansvloer en elkaar, worden daarbij niet gehoord”, aldus raadslid Joan Nunnely. Daarom moet er creatiever om worden gegaan met de bestaande ruimte, om zowel de nachtcultuur te faciliteren als onnodige overlast te voorkomen. “Voor de een is cultuur een dag naar de Kunsthal, voor de ander is dat dansen op een technoset. Die diversiteit moeten we koesteren.”


Van parkeergarage tot culturele hub

Gemeente Rotterdam beheert tientallen parkeergarages in de stad, waarvan een aantal in het centrum. Dat zijn grote, vaak ondergrondse parkeergarages, die een goede geluidsisolatie hebben. Een ideale locatie voor een of meerdere nachthoreca-initiatieven met 24-uursvergunning, al dan niet in combinatie met een werkplaats voor culturele makers. Die laatste groep heeft namelijk vaak te maken met schaarse ruimte, en gezien de meerdere verdiepingen die een ondergrondse parkeergarage vaak heeft, biedt dit ook voor hen mogelijk een uitkomst. “We vinden het belangrijk dat – als de raad ons voorstel aanneemt – ook de Nachtburgemeester, Nachtraad en culturele makers worden betrokken. Zij hebben de handen en voeten in het nachtleven die we zo hard nodig hebben.”

Hoe kan het eruit gaan zien?

Voor we het voorstel inhoudelijk gaan behandelen, willen we iedereen een indruk geven van de mogelijkheden. Daarom is Joan op verkenningstocht gegaan en neemt ze Rotterdammers mee ondergronds. Het ‘Ondergronds Onderonsje’ sluit perfect aan bij onze visie op een autoluwe stad, waar we (culturele) creativiteit de ruimte geven en omarmen. Het voorstel wordt nu ambtelijk behandeld en volgend jaar zal de raad erover stemmen.