D66 Rotterdam onthoudt zich van stemming

Tijdens de raad van 12 oktober zijn 3 verschillende moties ingediend waarmee politieke partijen een vorm van solidariteit hebben willen tonen aan de Joodse en/of Palestijnse gemeenschappen. Eén was van de VVD, één was van GroenLinks en één was van de ChristenUnie. De fractie van D66 heeft uiteindelijk ervoor gekozen om zich te onthouden van stemming bij de motie van de ChristenUnie. Dat heeft veel losgemaakt en daarom lichten we ons stemgedrag graag toe. 


Agnes Maassen: “Laten we duidelijk zijn, er is geen plek voor Jodenhaat in Rotterdam. Nu niet, nooit niet. Wij keuren alle vormen van haat af, anti-semitisme en islamofobie. Wij hebben als volksvertegenwoordigers de taak ons daarover uit te spreken. En wij zien het ook als onze taak als D66 om te voorkomen dat polarisatie geen plek heeft in onze stad. Daarom zijn wij op zoek naar woorden van verbinding die niet selectief zijn.” Om die reden heeft D66 ervoor gekozen om de motie van GroenLinks te steunen, en zich te onthouden van stemming van de motie van de ChristenUnie. Agnes Maassen: “Het is belangrijk dat we ondanks alles toch met elkaar in gesprek blijven en de stad veilig. Dat doen we door gemeenschappen bij elkaar te brengen om het gesprek aan te gaan, ook wanneer dat moeilijk is.” 

Omdat de motie van de VVD in grote mate gelijk was aan die van GroenLinks, heeft de fractie van D66 ervoor gekozen hier vrij over te stemmen.