D66 komt met initiatiefvoorstel voor Rotterdamse stadsbouwmeester

“De stadsbouwmeester helpt de stad om betere integrale afweging te maken bij het bouw- en woonbeleid in de stad” aldus D66-raadslid Robin de Roon.

D66-raadslid Robin de Roon diende afgelopen week het initiatiefvoorstel “Stadsbouwmeester 010” in. Robin ziet dat de stad voor grote ruimtelijke opgaven staat en merkt dat het steeds lastiger wordt om hier goede integrale afwegingen bij te maken. “Een toekomstige stadsbouwmeester kan helpt daarbij” vertelt Robin.

Wat is een stadsbouwmeester precies?

Een stadsbouwmeester is een onafhankelijk adviseur (door de gemeenteraad of het college van B&W aangesteld), die vanuit een ‘professionele’ expertise (on)gevraagd advies geeft -aan het gemeentebestuur- over projecten en ruimtelijke opgaven. Expertise die niet altijd aanwezig is binnen de gemeentelijke organisatie of in elk geval versnipperd. Daarnaast maakt een stadsbouwmeester een integrale afweging tussen verschillende beleidsonderwerpen, die ambtelijk nog vaak bij verschillende (beleids)afdelingen zijn belegd. Ook heeft een stadsbouwmeester door zijn afstand tot de ‘politieke waan van de dag’ beter zicht op meerjarige, toekomstige ontwikkelingen.    
 
Concreet adviseert de stadsbouwmeester over welstand en kan hij deelnemen aan de beraadslagingen van de commissie Welstand en Monumenten. Ook kan hij in overleg met het college en de gemeenteraad een inhoudelijke rol spelen bij politieke debatten in de raadscommissie en bij expertmeetings. In algemene zin draagt hij bij aan het streven naar draagvlak, stimuleren van het debat en het bevorderen van openbaarheid. Tot slot kan hij welstandsbeleid evalueren en aanvullingen aanreiken voor de welstandsnota.
 
Robin vraagt het college in zijn initiatiefvoorstel om met een voorstel te komen over de wijze waarop we in Rotterdam zo’n stadsbouwmeester kunnen vormgeven. “Hiermee organiseren we een betere integrale afwegingen in de raad en het ambtelijk apparaat ontstaat er meer tegenmacht voor het stadsbestuur!” besluit Robin.

Beeld: D66 Rotterdam