Cameratoezicht in de stad? Breng dan de doelen duidelijk in beeld

Op 3 februari is de motie van D66-raadslid Ingrid van Wifferen ‘Doelen duidelijk in beeld’ aangenomen door de raad. Hierin roept D66 samen met GroenLinks, SP en Volt het college op om bij het in kaart brengen van de
doelformulering van het gemeentelijke cameratoezicht, ook de inzet van camera’s ten behoeve van crowd control mee te nemen en deze inzet te onderbouwen op basis van subsidiariteit. Zo zorgen we ervoor dat camera’s niet lukraak blijven hangen, maar dat we onderbouwen waarom ze nodig zijn. Doelen niet behaald? Dan mogen de camera’s wat D66 betreft weer weg.

Crowd control is ook een doel

Tijdens de commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV) gaf de burgemeester aan om de doelen waar gemeentelijke camera’s voor dienen beter in kaart te brengen. Dat is belangrijk, want in het coalitieakkoord ‘Eén Stad’ hebben we afgesproken
om cameratoezicht zorgvuldig in te zetten en alleen als andere, minder vergaande maatregelen, eerst geprobeerd zijn.

In diezelfde commissie zei de burgemeester echter ook dat in gebieden waar veel mensen bij elkaar komen voor hem een reden is om voorzichtig te zijn met het weghalen van camera’s. Die camera’s kunnen daar tijdens evenementen bijvoorbeeld nuttig zijn voor
crowd control. Maar, crowd control staat nergens als doel van cameratoezicht geformuleerd. “Het is belangrijk om transparant te zijn over wáárom camera’s ergens hangen. Welk doel dienen ze? Hebben we dat inzicht niet, dan kunnen we niet controleren op of ze effectief zijn of niet. En maken we mogelijk onnodig inbreuk op de privacy van de Rotterdammer”, aldus Ingrid.

Motie ‘Doelen duidelijk in beeld’

Daarom diende Ingrid samen met GroenLinks, SP en Volt de motie ‘Doelen duidelijk in beeld’ in tijdens de gemeenteraad van 3 februari. Hierin verzoeken we het college om:

● Bij het in kaart brengen van de doelformulering van het gemeentelijke cameratoezicht ook de inzet van camera’s ten behoeve van crowd control mee te nemen en deze inzet te onderbouwen op basis van subsidiariteit
● Bij het evalueren van of reeds geplaatste veiligheidscamera’s nog nuttig en/of noodzakelijk zijn, het wel of niet behalen van de nog te formuleren doelen op te nemen.

De motie werd met een meerderheid aan stemmen aangenomen. Alleen PvdA, VVD en Leefbaar Rotterdam stemde helaas tegen.