Blije gezichten op eerste lesdag van Rotterdamse schakelschool De Gaffel
voor Oekraïense leerlingen

Het schoolplein van schakelschool De Gaffel was op maandag 29 augustus gevuld met vrolijke gezichten van Oekraïense kinderen. De school biedt nieuwkomersonderwijs voor Oekraïense leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Onderwijswethouder Said Kasmi is blij met de school: “Dit is super belangrijk voor de ontwikkeling van Oekraïense kinderen in Rotterdam”.

Soepele start

Op het schoolplein van De Gaffel werden alle kinderen verwelkomd. Borden met daarop de leeftijden hielpen de meeste leerlingen om zich gelijk bij de juiste klas te melden. Adjunct-directeur van De
Gaffel Bennie Tonnon was er blij mee: “De ochtend verliep soepel dankzij de leeftijdsborden, alle medewerkers én de goede zin van leerlingen en hun ouders. Oekraïense leerkrachten liepen rond en
konden helpen als er een taalbarrière was.”

Blije gezichten

De kinderen waren blij naar school te mogen. Adjunct-directeur Tonnon: “Ik zag voornamelijk veel blije gezichten. Er kwamen groepjes kinderen samen naar school. Zo ook een groepje van drie. Zij
hoorden op het schoolplein dat ze allemaal in groep 5 zitten en waren super blij. Dat is leuk om te zien. Al met al was het een fijne en gemoedelijke start van het schooljaar en dat is voor alle aanwezigen bijzonder welkom.”

Ook onderwijswethouder Said Kasmi is blij met de school: “Het is belangrijk dat Oekraïense kinderen naar school kunnen en vertrouwd raken met het Nederlandse onderwijs. Zo lopen ze zo min mogelijk
achterstanden op. Ik ben blij dat we dit in Rotterdam op deze manier hebben kunnen organiseren”.

Lesaanbod

Op schakelschool De Gaffel leren kinderen de Nederlandse taal als tweede taal in kleine klassen. Naast het leren lezen en spreken van de Nederlandse taal krijgen zij ook les in rekenen, sociaal emotioneel leren, sport, kunst en cultuur. Op De Gaffel wordt ook een uur per dag Oekraïens onderwijs aangeboden. De school is een samenwerking tussen de Rotterdamse schoolbesturen BOOR en RVKO.

Doorstroom na een jaar