Bestemmingsplan Schiekadeblok: Mix van wonen, werken en verblijven

Gemeente Rotterdam werkt aan de ontwikkeling van het Schiekadeblok. De ambitie is om het gebied te ontwikkelen tot een mix van wonen, werken en verblijven met behoud van het huidige creatieve en innovatieve karakter. “Er is een mix aan horeca, cultuur en design waar Rotterdammers en bezoekers van de stad veel waardering voor hebben. Bij de ontwikkeling van het gebied willen we hierop voortbouwen. Tegelijkertijd spelen we in op de groei van Rotterdam, waaronder de vraag naar ruimte voor wonen en werken in hartje centrum én nabij het Centraal Station”, zegt wethouder Chantal Zeegers.  Het bestemmingsplan maakt twee woontorens met een aantrekkelijke plint van onder andere horeca in het gebied mogelijk. In totaal komen er maximaal 650 woningen in het Schiekadeblok.

Nieuwbouw in combinatie met renovatie

In het onderste deel van de gebouwen komen publieke functies zoals horeca en andere voorzieningen. In de Delftsestraat en het Schieblock blijven kantoren en werkruimtes voor de vernieuwende en creatieve bedrijven. De panden aan de Delftsestraat en het Schieblock worden zoveel mogelijk behouden en in ere hersteld. Deze panden zijn van hoge cultuurhistorische waarde voor Rotterdam.

Groen levendig hof als ontmoetingsplaats

Het Schiekadeblok blijft ook een gezellige plek om op een terras te zitten, uit eten te gaan en bijvoorbeeld een poppodium te bezoeken. De wederopbouwpanden en nieuwbouw gaan samen een blok vormen rondom een groene en levendige ontmoetingsplaats: Delftsehof. Onder het autovrije hof en onder de kantoren langs het spoor is ruimte voor een parkeergarage.

Besluitvorming gemeenteraad

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode 17 juni 2022 tot en met 28 juli 2022 ter inzage gelegen. Daarop zijn 15 zienswijzen ingekomen waaronder een deel over horecavoorzieningen. Naar aanleiding van een zienswijze is in het raadsvoorstel voorgesteld om het aantal nachthorecavestigingen uit te breiden van een naar twee. De vraag om meer nachthoreca sluit aan bij het streven in het coalitieakkoord naar uitbreiding van nachthoreca in Rotterdam. Wethouder Zeegers: “Rotterdam is een levendige en bruisende stad. Een divers aanbod van horecagelegenheden en nachtcultuur is daarbij van essentieel belang. Horeca biedt ook een belangrijk aandeel in de Rotterdamse economie. We geven meer ruimte, waarbij we zoeken naar de juiste balans om overlast voor bewoners te voorkomen.” De tweede nachthorecagelegenheid (in de kelder van het Schieblock) zal niet leiden tot een significante toename van muziekgeluidbelasting voor de woningen in het gebied. De gemeenteraad behandelt het bestemmingsplan op 20 oktober aanstaande in haar vergadering.