Babyspullen, meubels en witgoed straks gratis beschikbaar voor Rotterdammers in de bijzondere bijstand, door aandringen D66

Geld voor babybenodigdheden, witgoedartikelen en meubels kunnen Rotterdammers in de bijzondere bijstand nu ontvangen als gift, eerder kregen mensen dit als lening. Wethouder Mohamed-Hoesein (Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal) heeft dit voorgesteld na een toezegging aan de Rotterdamse D66-fractie. “Mensen kloppen niet voor niets aan bij de gemeente voor hulp. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat wat eerst een lening was, nu wordt omgezet naar een gift”, aldus woordvoerder armoedebestrijding Agnes Maassen.

Individuele bijzondere bijstand, wat is dat precies?

De individuele bijzondere bijstand – ook wel IBB genoemd – is een uitkering waarmee extra en bijzondere kosten betaald kunnen worden. De gemeente bepaalt of iemand hier recht op heeft, afhankelijk van de individuele omstandigheden en financiële situatie van de aanvrager. In Rotterdam werd tot op heden een lening verstrekt voor een reeks aan kostensoorten, zoals duurzame gebruiksgoederen, babybenodigdheden en legeskosten. Het idee daarachter was dat dit ‘algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan’ zijn, waarvoor mag worden verwacht dat mensen hier maandelijks een potje voor opzij zetten.

Gift past beter bij Rotterdam

Agnes: “Onze stad kent helaas veel mensen in armoede, en juist deze kostenposten kunnen extra wegen op het budget. Denk aan de aanschaf van een wasmachine, of een maxi cosi. Veel Rotterdammers die in armoede leven kunnen dit zelf niet betalen.
De gemeente Rotterdam heeft echter een uitkering waar deze bijzondere uitgaven van betaald kunnen worden. Maar: dit was altijd in de vorm van een lening, waardoor dit voor veel mensen alsnog een te grote last was. Dankzij de inzet van D66 is het gelukt om deze lening om te zetten in een gift. In ambtelijke taal: heb je recht op individuele bijzondere bijstand, dan krijg je nu een gift van de gemeente voor deze spullen! Hierdoor bieden we de Rotterdammers die het nodig hebben, de hulp die ze verdienen.”

Voorheen gaf de gemeente bijzondere bijstand voor babybenodigdheden en meubels in de vorm van een lening. Minima kregen drie jaar de tijd om deze terug te betalen. Maar volgens onderzoek van de gemeente lukt het niet alle Rotterdammers dat voor elkaar te krijgen. ,,Een lening zorgt er ook voor dat zij moeilijk uit de armoede komen”, zegt de wethouder Armoedebestrijding in een brief aan de raad. Daarom is het verstrekken van IBB als gift voor deze kostensoorten wenselijk. Wat D66 betreft is dit goed nieuws voor de mensen die dit steuntje in de rug hard kunnen gebruiken. 

Heb jij het financieel moeilijk? Mogelijk heb je recht op de bijzondere bijstand van de gemeente. Je leest daar hier meer over.