Actieplan Buitenslapers is een mooie eerste stap

Zowel voor als achter de schermen heeft D66 Rotterdam zich afgelopen maanden hard gemaakt voor een ruimhartiger beleid voor daklozen. Dit was niet altijd even makkelijk, maar inzet loont: Wethouder Buijt komt met het Actieplan Buitenslapers. Als eerste grote stad wordt er opvang geboden aan de groeiende groep daklozen, waarvan een groot deel Europese arbeidsmigranten.

Er komen minimaal 70 plekken voor dakloze mensen die voorheen niet op de nachtopvang konden rekenen. Daar ontvangen zij passende hulp en zorg, in samenwerking met de betrokken instanties. Het plan biedt daarmee meer dan alleen onderdak; het geeft mensen nieuwe hoop en de kans op een frisse start.

Wat onze fractie betreft is dit een goede eerste stap. Nu is het zaak dat we scherp en kritisch blijven op de uitvoering. Het is van belang dat daklozen die opvang krijgen daadwerkelijk worden geholpen en de zorg krijgen die ze verdienen. We zien daarom graag dat er meer sociaal-maatschappelijke organisaties worden betrokken bij de stuurgroep van het actieplan. Zo zorgen we er samen voor dat deze mensen weer grip op hun leven krijgen, en mee kunnen doen in de samenleving.

Raadslid Fatih Elbay gaat graag in gesprek met deze sociaal-maatschappelijke organisaties over de uitvoering van dit programma, om waar mogelijk te kunnen bijsturen op de opvang en ondersteuning die de dakloze Rotterdammers ontvangen.