Aanmelding kandidaat-wethouders

Kandidaat-wethouders kunnen zich tot uiterlijk 6 maart 2022 23:59 melden bij de wethoudersadviescommissie (WAC) door een motivatiebrief en CV te sturen naar [email protected].

De wethouders-adviescommissie

De WAC maakt een advies voor de nieuw gekozen fractie met betrekking tot de kandidaat wethouder(s). Deze commissie bestaat uit:

Wouter Koolmees, oud-minister van SZW en Tweede Kamerlid D66
Ingrid van Wifferen, gemeenteraadslid D66 Rotterdam
Marcel Borsten, voorzitter D66 Rotterdam

Beoordelingscriteria

De WAC baseert haart advies op het CV van de kandidaat en het gesprek. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar:

Aansluiting bij het opgestelde profiel kandidaat-wethouder;
Persoonlijke motivatie van de kandidaat;
Expertise van de kandidaat, passend bij mogelijke portefeuilles in een nieuw college.

Bindendheid van het advies

Het advies is niet bindend aan de nieuwe fractie en wordt in vertrouwen aan de nieuwe fractie medegedeeld.

Zie voor informatie het Profiel Wethouder D66 Rotterdam en het Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie.