In gesprek met Agnes Maassen

Tijdens het reces zijn we in gesprek gegaan met onze fractievoorzitter, Agnes. Lees hieronder hoe zij de toekomst van Rotterdam ziet, zich inzet voor het behartigen van de belangen van Rotterdammers en hoe ze de gemeentelijke politiek ervaart.

Waarom wilde je graag raadslid worden?

Rotterdam is een ontzettend mooi en fijne stad om in te wonen en leven, maar ik zie om me heen ook nog veel dingen die beter kunnen. Ik wilde me graag inzetten voor de mensen die in de stad wonen en ervoor zorgen dat het voor iedereen hier een mooie plek is om te zijn en te wonen. En daarin vind ik het vooral belangrijk dat iedereen vrij en zichzelf kan zijn.

Hoe is het om fractievoorzitter te zijn?

Een mooie uitdaging! Ik heb in het afgelopen jaar veel geleerd. Het is constant de juiste balans vinden binnen de kleurrijke coalitie die we hebben. Je wilt het D66-geluid laten horen, maar we hebben ook een coalitieakkoord afgesloten. Dat is altijd zoeken. Daarnaast probeer ik alle raadsleden te helpen door met ze mee te denken over politieke kansen en risico’s.

Hoe ervaar je de balans tussen je functie als raadslid en je reguliere baan?

Dat is een goede vraag, best pittig eigenlijk. Ik heb het afgelopen jaar echt hard gewerkt. Ik werk 32 uur in de week in Den Haag en voor het raadslidmaatschap staat ook zo’n 20 à 25 uur in de week. Omdat ik nog heel veel ambities heb voor Rotterdam heb ik per 2 juni mijn baan in Den Haag opgezegd, zodat ik even fulltime raadslid kan zijn. Wel ben ik van plan om in het najaar weer op zoek te gaan naar een baan voor naast mijn raadslidmaatschap, omdat het werk voor de raad in principe parttime is.

Hoe ga je om met de verwachting van de mensen die op D66 hebben gestemd en zitten in een coalitie?

Ja, dat is een balans. Het blijft belangrijk dat we onze dilemma’s en de compromissen goed uitleggen, maar ook onze winstpunten vieren. Want we zitten ook in een coalitie om dingen waar te maken. Wat belangrijke winstpunten zijn voor D66 Rotterdam in dit coalitieakkoord is bijvoorbeeld een ambitieus plan om de stad autoluw en fietsvriendelijk te maken, veel nieuwe woningen te bouwen en werken aan een klimaatneutrale stad. Daar staan natuurlijk ook compromissen tegenover.

Op welke manier behartig je de belangen van Rotterdammers die zich weinig gehoord voelen door de politiek?

Er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom mensen het vertrouwen in de politiek hebben verloren. Mijn grootste doel is om ervoor te zorgen dat de dienstverlening van de gemeente dichter bij de mensen komt. Zoals de Ombudsman zegt: uit de systeemwereld komen en meer redeneren vanuit de mensen in de stad. Dat is best een uitdaging, want we hebben het gemeentelijk systeem soms ontzettend ingewikkeld gemaakt. Daarnaast probeer ik natuurlijk ook regelmatig de stad in te trekken en met veel maatschappelijke organisaties te praten.

Wat is het allerleukste aan je functie als raadslid/fractievoorzitter?

De raadsvergaderingen! Politiek betekent ook vaak ‘gedoetjes’ die ik dan als fractievoorzitter moet oplossen. Dat kost soms veel energie, maar is ook bevredigend. Uiteindelijk brengen we Rotterdam zo dichterbij ons groene, progressieve en vrije ideaal. De sleutel daarin is goed met elkaar blijven communiceren en uitleggen waarom iets belangrijk is. Daarnaast is het fantastisch om als raadslid hard te werken om iets voor elkaar te krijgen – en dat dat dan ook nog lukt. 

Wat zou je het liefst nog willen bereiken deze termijn?

Oe, dat is heel veel. Ik wil graag meer aandacht voor sekswerkers. Daarnaast wil ik me inzetten om zoveel mogelijk systeemfouten uit het systeem halen. Ook wil ik dat de regenbooggemeenschap permanent op het netvlies blijft staan van de gemeente en een natuurlijke gesprekspartner is. En ik wil ervoor zorgen dat de nieuwkomers in Rotterdam inburgeren zich hier zo snel mogelijk thuis voelen en werk vinden.

Welke boodschap wil je graag vanuit jouw functie als raadslid meegeven aan alle Rotterdammers?

Blijf je mening delen met politici en praat mee! Met de stem van de stad kunnen wij beter ons werk doen. Dat betekent niet dat we altijd dat kunnen doen wat wordt gevraagd, daar wil ik ook eerlijk in zijn. We moeten nu eenmaal keuzes maken in schaarste en met tegenstrijdige belangen, dus niet alle keuzes zijn voor iedereen altijd even fijn. D66 kijkt ook graag naar de lange termijn, denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van de klimaatcrisis. Daar horen op korte termijn soms maatregelen bij die sommigen liever niet zouden zien. Wel is het belangrijk dat iedereen zijn verhaal kan laten horen. Samen maken we de stad.