Schriftelijke vragen: Werk aan de winkel voor het ondersteunen van statushouders

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de NOS meldden deze maand dat statushouders steeds sneller een baan vinden, maar dat de meerderheid van hen na acht jaar nog werkloos is. “Zonde, want werk is belangrijk voor het opbouwen van een sociaal netwerk, zelfontplooiing en natuurlijk inkomen”, aldus D66-woordvoerder samenleven, Agnes Maassen. Wat onze fractie betreft moeten we nieuwkomers een warm onthaal bieden en hen helpen passend werk te vinden. Daarom stelden we schriftelijke vragen aan het college om te achterhalen hoe het zit in Rotterdam.

Statushouders, hoe zat het ook alweer precies?

Asielzoekers worden statushouders (ook wel vergunninghouders genoemd) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze maken dan deel uit van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt statushouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders vervolgens passende woonruimte aanbieden, zodat ze mee kunnen draaien in de Nederlandse maatschappij.
 
Om nieuwkomers zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan, is het belangrijk om zo snel mogelijk de taal te leren en te voorkomen dat ze terechtkomen in een sociaal isolement, en gaan we het aantal leerwerktrajecten bij de gemeente Rotterdam opschalen. Daarbij krijgen statushouders begeleiding, een baan bij (een partner van) de gemeente en bijvoorbeeld een passende opleiding. Na afronding van het leerwerktraject stromen zij daarna verder de gemeentelijke organisatie in, of slaan hun vleugels uit op de arbeidsmarkt. Bij de minister van Sociale Zaken bepleit het college om meer leerwerktrajecten te kunnen realiseren.

Vragen D66

De resultaten van het onderzoek van het CBS zijn wat D66 betreft zeer waardevol voor Rotterdam. Een netwerk is bijvoorbeeld erg belangrijk voor het vinden van een baan. We zijn dan ook benieuwd naar hoe we lering kunnen trekken uit deze onderzoeksresultaten, om zo statushouders beter te kunnen ondersteunen. Het is voor hen vaak al een zwaar traject geweest om de asielprocedure te doorlopen, wat het des te belangrijker maakt om inburgering, scholing en werk als gemeente zo goed mogelijk te faciliteren.
 
We hebben aan de wethouder gevraagd hoe de gemeente Rotterdam ervoor zorgt dat in het persoonlijk inburgeringsplan voldoende aandacht wordt geschonken aan het vinden van een baan in Rotterdam. Daarnaast hebben we gevraagd hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de arbeidsmarktkrapte kunnen benutten en ervoor kunnen zorgen dat statushouders snel een baan vinden. Dat betekent wat ons betreft ook het betrekken van werkgevers zoals de Rotterdamse haven. We zien de beantwoording door het college met belangstelling tegemoet. Wordt vervolgd!