Rotterdammers veel actiever betrekken bij de lokale democratie

De historisch lage opkomst van 38,9% bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is wat D66 betreft een glashelder signaal aan de raad: er moeten oplossingen komen om Rotterdammers duurzaam en actief te betrekken bij de lokale democratie. Daarom willen wij, samen met veel andere partijen, een onderzoek naar de beweegredenen van de wel- en niet-stemmers in onze stad.

Hoger op de lijst

Als het gaat om het opkomstpercentage, scoort Rotterdam, in vergelijking met de rest van Nederland het slechtst. Als democraten-partij gaat dat ons aan het hart. Elke stem moet gehoord kunnen worden en dat is nu onvoldoende zo. We zien grote verschillen in opkomst tussen de Rotterdamse wijken. Een bewoner van Carnisse moet diens stem even luid terughoren in de raad als een Blijdorper. Daarom tekende wij zonder twijfel mee met de motie ‘Onderzoek naar de lage opkomst in Rotterdam’ va de PvdA.

Motie ‘Onderzoek naar de lage opkomst in Rotterdam’

In deze vrijwel raadsbreed ondersteunde motie heeft de raad zichzelf de opdracht gegeven om een onderzoek naar deze lage opkomst uit te voeren. Het onderzoek zal een participatief karakter hebben, raadsleden gaan zelf mee doen en wijkraden worden actief betrokken. Belangrijk is ook dat we tot aanbevelingen komen om op een duurzame manier Rotterdammers meer bij de democratie te betrekken. Veel neuzen staan dezelfde kant op, laten we hopen dat het onderzoek veel waardevols oplevert waarmee we echt aan de slag kunnen. Want dat is nodig.

Actie binnen de fractie

Niet alleen in de gemeenteraad zijn we bezig met het kijken naar oorzaken en oplossingen van de lage opkomst. Ook binnen D66 Rotterdam is dit een levend thema dat ons aan het hart gaat. Daarom zijn we ook binnen de fractie actief bezig met het onderzoeken en verbeteren van de opkomst. Daarover zijn we momenteel in gesprek. Onder andere door maandelijks de stad in te gaan om ook in gesprek te gaan met Rotterdammers, juist ook over dit onderwerp. Maar bijvoorbeeld ook door met de nieuwe wijkraden en onze wijkraadsleden te verkennen hoe we de betrokkenheid bij het actieve kiesrecht kunnen keren.
 
Wil je hierover meepraten? Of heb je specifieke expertise die hierbij van pas kan komen? Graag! Mail ons op [email protected].