Reidar Plokker

Beeld: D66 Rotterdam

Bestuurslid Ledenbinding, Diversiteit en Inclusie

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van 28 mei 2024 is Reidar verkozen tot lid van het bestuur met als portefeuille ledenbinding, diversiteit en inclusie.

Reidar woont en werkt in Rotterdam Noord en is daar ook sinds jaar en dag sociaal actief in diverse functies. Hij was vanaf 2018 voorzitter van de Wijkraad Liskwartier en is sinds 2022 voorzitter van de Wijkraad Blijdorp Bergpolder en Liskwartier.