Fatih Elbay

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

  • 35 jaar
  • Rotterdam
  • Rotterdam

Fatih Elbay is sinds 2022 actief als raadslid voor D66 Rotterdam. Fatih is daadkrachtig, optimistisch en vrijzinnig. Hij zet zich in het bijzonder in voor de zorg dichterbij de burger te brengen, sport toegankelijker te maken en voor een financieel gezonde gemeentelijke organisatie en dienstverlening.

Mijn persoonlijke uitdaging in de politiek is om mensen die niet altijd opstaan te motiveren om mee te doen, te stimuleren om te spreken. In mijn optiek maakt een groot scala aan inbreng het resultaat in keuzevorming nog mooier.

Rotterdam staat bekend om zijn veelzijdigheid en innovatieve inborst. Rotterdam heeft oneindig veel potentie, maar is nog lang niet de stad waar alle puzzelstukjes op de plaats zijn gevallen. De komende jaren staat ons een enorme opgave te wachten om de potentie die Rotterdam heeft te verwezenlijken.

De opgave voor ons is om de verschillende snelheden in de samenleving met elkaar in de pas te krijgen. De weg naar de toekomst wordt doorlopen, maar de sociale problematiek krijgt onvoldoende aandacht. Als partij dienen wij ons niet enkel in te zetten voor een bestendige economische transitie naar groene groei maar ook op het binnenboord houden van mensen die dreigen te zakken van een menswaardig bestaan.

We zien dat jeugd- en ouderenzorg steeds in de knel komen. Schrijnende situaties zijn inmiddels aan de orde van de dag. Het komt steeds vaker voor dat zorgorganisaties de gevraagde zorg niet kunnen leveren. Er is een noodklok over tekortschietende zorg, toenemende vergrijzing en oplopend personeelstekort. Dit kunnen we oplossen door meer gemeentelijke regie te hebben in de ouderen en jeugdzorg, door de zorg dichterbij de burger te brengen.

Tegenover de uitdaging van de stad en haar bewoners staat de uitdaging voor de gemeentelijke organisatie die dienstbaar aan de stad moet zijn. De gemeentelijke organisatie heeft haar eigen opgave. Jaren van bezuinigingen op het ambtelijk apparaat is er een organisatie die in zichzelf is gekeerd, verouderd is en geen afspiegeling meer is van de stad die zij dient. Ook is de rol van de gemeente als lokale overheid veranderd. Zij is vaker opdrachtgever in plaats van uitvoerder, zij moet dienstbaar zijn aan de stad in plaats van deze haar wil opleggen. De gemeentelijke organisatie heeft behoefte aan jong en divers bloed die graag aan de stad, waar zij zo aan verknocht zijn, willen bouwen. Dat treft, want er zijn meer dan ooit jonge en diverse mensen in Rotterdam op zoek naar zingeving in hun werk en bereid om zich in te zetten voor hun gemeenschap

Bryan Adams – Summer Of ‘69