Adriaan Pieterson

Adriaan Pieterson - Kandidaat Wijkraadslid Schiebroek Beeld: Rotterdam

Nu echt werk maken van de wijkdemocratie

Een wijk die nog aan waarde kan winnen

Als lid van de wijkraad wil ik me ervoor gaan inzetten dat Schiebroek voor alle bewoners een mooie, groene, schone en veilige wijk is, waar het goed is om te wonen, te werken en je vrije tijd te besteden. Zonder overlast van lucht- en wegverkeer. Met voldoende voorzieningen voor iedereen: scholen, winkels, sport- en speelmogelijkheden voorzieningen en met een goede organisatie van zorg en welzijn. Een wijk waar bewoners als dat nodig is elkaar ondersteunen.

De kennis en ervaring van bewoners

Ook Schiebroek kent uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, wonen, welzijn en veiligheid waarvoor allerlei organisaties vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren. Maar het vraagt zeker ook de inbreng van bewoners. Om echt werk van de wijkdemocratie te maken zouden we daarom veel meer de kennis en ervaring van
bewoners over hun woon- en leefomgeving moeten benutten: zij vormen de ‘Wijsheid van de wijk’.

Extra inzet voor Schiebroek-Zuid

Ruim een jaar geleden hebben bewoners van Schiebroek-Zuid voor het Buurtverbeterplan ideeën aangedragen om de woon- en leefomgeving te verbeteren. Met de uitvoering van onderdelen van het Buurtverbeterplan is al begonnen. Een van de onderdelen is het verbeteren van de sociale samenhang. De uitdaging is om bij de verdere uitvoering ook bewoners te betrekken. Daarvoor is extra inzet nodig.