Openbare fractievergadering

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

De fractie van D66 vergadert in een cyclus, waar ook openbare vergaderingen onderdeel van uitmaken. Deze openbare vergaderingen zijn voor iedereen bij te wonen en bieden ruimte om met de fractie het gesprek aan te gaan over onderwerpen op de agenda’s van de commissies en de raadsvergadering. Maar deze vergaderingen bieden ook de mogelijkheid om aanvullende onderwerpen te bespreken.

Deze openbare fractievergaderingen vinden plaats op maandagavond op het stadhuis of digitaal via Zoom. Vaste toehoorders zijn de D66 wethouders plus een afvaardiging vanuit de besturen van D66 Rotterdam en de Jonge Democraten Rotterdam.

De vergaderingen starten om 20.00 uur en sluiten ongeveer om 22.00 uur. 

De planning van de openbare vergaderingen tot aan het nieuwe jaar is als volgt: 
31 oktober: digitaal 
7 november: stadhuis
21 november: digitaal 
28 november: stadhuis
12 december stadhuis

Wil je er een keer bij zijn?
Meld je van te voren in verband met de beveiliging of het ontvangen van de Zoom-link graag wel even per mail aan via het fractiebureau; [email protected] 

Bij een vergadering op het stadhuis, graag 10 minuten van te voren melden bij de balie.