AAV

Op 19 april vindt de Algemene Afdelingsvergadering D66 Rotterdam plaats.

Agenda

  • Verslag AAV 25 januari 2021
  • Decharge AVC, LAC, campagnecoördinator en voorzitter VPC
  • Bedanken raadsleden, wijkraadsladen en gebiedcommissieleden
  • Bedanken campagne vrijwilligers
  • Vacature secretaris afdelingsbestuur Rotterdam. De stemming vindt plaats tijdens de vergadering.
  • Presentatie Vertrouwenscommissie
  • Update fractie
  • Vragen aan het afdelingsbestuur

Ben je nieuw en wil je een introductie?

Foto’s en video’s

Tijdens activiteiten van D66 Rotterdam kunnen er foto’s en filmopnamen gemaakt, bijvoorbeeld voor op social media. Wil je niet in beeld? Geef dit aan via [email protected] o.v.v. de activiteit en datum.