Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

Op 8 oktober 2022 vindt de Algemene Afdelingsvergadering D66 Rotterdam plaats.

Agenda

 • Formele zaken
 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Vaststellen verslag van de AAV van 22 april 2022
 • Mededeling en ingekomen stukken
 • Besluitvormingscommissie
 • Voorstel permanente programmacommissie
 • Voorstel campagnecoördinator
 • Presentatie begroting
 • Presentatie kandidaten bestuursfuncties
 • Uitslag verkiezingen
 • Veilige vereniging
 • Update vanuit de fractie
 • Sluiting AAV

Foto’s en video’s

Tijdens activiteiten van D66 Rotterdam kunnen er foto’s en filmopnamen gemaakt, bijvoorbeeld voor op social media. Wil je niet in beeld? Geef dit aan via [email protected] o.v.v. de activiteit en datum.