Themagroep Onderwijs

Onderwijs is het D66 thema en de themagroep stelt zich dan ten doel om de D66 onderwijsstandpunten op de Rotterdamse onderwijs kaart te zetten. Het Rotterdamse onderwijs telt vele grote uitdagingen zoals het lerarentekort, aansluiting onderwijs/ arbeidsmarkt, kansengelijkheid en de digitalisering die de afgelopen jaren door Corona een steeds belangrijker onderwerp is geworden.  
 
Op 8 oktober 2022 heeft de themagroep van het bestuur de gelegenheid gekregen om een onderwijssymposium te organiseren in het Albeda College. 

De uitkomsten van de werkgroepen tijdens het onderwijssymposium: lerarentekort, aansluiting onderwijs/ arbeidsmarkt en kansengelijkheid zijn aan het einde van de dag als opbrengst meegegeven aan Rotterdamse D66 fractie. Verder wil de themagroep het komend jaar periodiek een bijeenkomst met de wethouder en/of het raadslid onderwijs gaan organiseren om expertises uit wisselen ten behoeve van strategiebepaling over actuele onderwijsthema’s.
 

Onze kernactiviteiten

  • Het adviseren van raadsleden over actuele onderwijsthema’s die op de raad en commmissieagenda’s staan
  • Inventariseren en mobiliseren van kennis en initiatieven die bijdragen aan onderwijs in Rotterdam;
  • Leveren van input voor het D66 Rotterdam programma voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, om ons verhaal omtrent goed onderwijs voor iedereen steviger neer te zetten.

Doe mee!

De themagroep bestaat op dit moment uit 12 leden, waarvan 8 actieve leden. Wil je meer weten of heb je interesse actief te worden binnen deze themagroep? Neem dan contact met Duer Dania, bestuurslid themagroepen en wijkraden