Themagroep Digitale Innovatie en Data

De Themagroep Digitale Innovatie & Data is onderdeel van D66 Rotterdam en in 2021 opgericht om bij te dragen aan een innovatieve, digitaal vooruitstrevende én digitaal inclusieve stad.

Ons bestuur en de leden zetten zich in om raads- en fractieleden van D66 Rotterdam te ondersteunen in het maken van beleid om Rotterdam op de kaart te zetten als internationaal concurrerende innovatie hub, broedplaats van jong tech talent afkomstig uit alle hoeken van de stad, en leider als het gaat om slim en ethisch omgaan met data.

Inclusiviteit speelt een centrale rol. Zowel in het digitaliseren van gemeentelijke processen als het er voor zorgen dat kansen in de technologiesector ook bereikbaar zijn voor talent uit delen van de stad waarvoor het pad minder afgebakend is.

Het innovatie ecosysteem van Rotterdam bruist en wij staan hier als Themagroep Digitale Innovatie & Data continue mee in verbinding. Er zijn waanzinnige initiatieven die in combinatie met een doelbewust gemeentelijk beleid nog meer impact zouden kunnen maken.

Onze kernactiviteiten

  • Fungeren als denktank omtrent gemeentelijke vraagstukken en stedelijke uitdagingen die betrekking hebben op digitale innovatie en data;
  • Inventariseren en mobiliseren van kennis en initiatieven die bijdragen aan een innovatieve stad;
  • Leveren van input voor het D66 Rotterdam programma voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, om ons verhaal omtrent digitale innovatie en data steviger neer te zetten.

Doe mee!

Als themagroep vergaderen we één keer in de maand met elkaar. Wil je meer weten of heb je interesse actief te worden binnen deze themagroep? Neem dan contact met Duer Dania, bestuurslid themagroepen en wijkraden