Inbreng D66 fractie 10 mei

Bij de raadsvergadering op 10 mei heeft de D66 fractie een bijdrage kunnen leveren aan drie belangrijke onderwerpen. Onderstaand een korte update. Neem gerust met onze raadsleden contact op voor meer informatie!

Rijswijk vangt vluchtelingen op en blijft dat doen

D66 Rijswijk is blij met het aannemen van het initiatiefvoorstel van VVD/CDA/D66 en de samenwerking in de gemeenteraad. Het komend half jaar er een oplossing is voor de huidige bewoners van het AZC.
Het gaat tenslotte om mensen. Mensen die in lastige situaties zitten. D66 Rijswijk is van mening dat mensen die vluchten voor geweld en anderen die spoedopvang nodig hebben opvang verdienen, ook in Rijswijk.

D66 Rijswijk is voorstander van het structureel opvangen van vluchtelingen en asielzoekers. Woordvoerder Constantijn Dolmans: ‘We willen af van de tijdelijkheid en onduidelijkheid. Samen met de de gemeenten in de regio is het tijd om naar nieuwe oplossingen te kijken. De noodzaak tot het opvangen van vluchtelingen is niet tijdelijk. Het verdient een permanente plek en aandacht’.

Geld schrappen voor kunst, dat heeft gevolgen

Dinsdag was er een discussie in de Gemeenteraad over de regeling om bij een investering geld te reserveren voor kunst. Geld schrappen voor de kunst gaat D66 Rijswijk te ver.

Wemke van der Weij zei treffend ‘kunst inspireert en prikkelt, het geeft identiteit en karakter. Het is belangrijk om geld voor kunst te behouden. Denk bijvoorbeeld eens de Pinguïns in de Bogaard – Een geliefd beeld voor jong en oud – tot de nieuwe nieuwe afbeeldingen in Rijswijk Buiten.

D66 Rijswijk gaat met de collega partijen in gesprek hoe we kunst en cultuur in Rijswijk behouden en verbeteren

Extra aandacht voor laaggeletterdheid bij ouderen

Taal kennen en kunnen doet er toe. Dat is belangrijk om in de samenleving mee te kunnen doen. Dinsdag is door de gemeenteraad een nieuw plan vastgesteld over aandacht voor taal. Het CDA, RB en D66 hebben daar een wijziging (amendement) in voorgesteld waar alle partijen achterstonden. Er komt extra aandacht voor ouderen.
Laaggeletterdheid komt veel voor bij ouderen.

Daardoor is het lastiger om voor jezelf te zorgen, te weten waar je terecht kan en waar hulp te vinden is. Dat betekent minder kansen om mee te doen. Daar komt nu meer actie op.
D66 Rijswijk zal bijhouden of er verandering is. Of de doelen worden gehaald en er verschil voor ouderen merkbaar is.

Heeft u vragen, laat het weten.

Contactpersonen: Rens Veerman en Henri Verbrugh.