Parkeeroverlast Pauwhof -Pauwensteijn opgelost?


 
Dinsdag 8 februari heeft de raad de motie aangenomen om de parkeeroverlast in de Pauwhof/Pauwensteijn op te lossen.

Tijdens het Forum heeft D66 samen met Rijswijks Belang het punt van de parkeeroverlast in de wijk via de motie op de raadsagenda gezet.

Beeld: Jeroen Mooijman

Een oplossing voor meerdere problemen

Tijdens de raadsvergadering zijn we vooral ingegaan op de problemen in de wijk Vrijenban. Het probleem omvat de parkeeroverlast, en gerelateerd daaraan het zwerfvuil, in de wijk Vrijenban die het woongenot van de inwoners beperken. In de Kadernota Parkeren staat dat de doelgroepbenadering ruimte biedt voor maatwerkoplossingen voor uitzonderingsgevallen. 

Dat biedt de oplossing voor de Pauwhof/Pouwensteijn waar de parkeeroverlast het grootst is. Deze kan nu worden verlaagd door invoering van gereguleerd parkeren voor bewoners. Gereguleerd parkeren is parkeren voor vergunninghouders en het betaald parkeren voor bezoekers.

“Samenwerking loont! met bewoners én met de andere partijen in de raad is er aan een oplossing gewerkt!”

D66 raadslid Rens Veerman

D66 motie vergunning parkeren aangenomen

Uiteindelijk is de motie van D66 door een meerderheid van GBR, BVR, Groen Links en de PvdA aangenomen.
 
De invoering van vergunningparkeren zou kunnen leiden tot zoekverkeer in de overige gebieden van Vrijenban. Daarnaast is er in een ander gedeelte van de wijk parkeeroverlast en zwerfvuil van bezoeerks van de KFC.

Mogelijk dat in de toekomst hierdoor het verder invoeren van vergunningparkeren in de overige gebieden van de wijk daardoor nodig kan zijn. Door het aanemen van de motie tijdens de raadsvergadering wordt een raadsvoorstel voorbereid voor de invoering van gereguleerd parkeren in Vrijenban.
 
Een mooi resultaat, we laten iedereen vrij, maar niemand vallen.