Rens Veerman

Rens Veerman - Beeld: Jeroen Mooijman

In mijn jeugd ben ik via het jongerenwerk en de jeugdraad actief geworden voor D66. Het was voor die tijd het ‘redelijk alternatief’, links progressief. Dat sprak mij aan en daar discussieerde ik later over met anders-gestemden. Ik was actief in medezeggenschapsraden om op te komen voor de rechten van de studenten. Ik kwam terecht in de Papendrechtse politiek, door zowel actief te zijn in de commissie Welzijn als in de Sportraad. De lokale beleving dat je als burgers echt iets kunt veranderen is een van mijn drijfveren.

  • 57 jaar
  • Rotterdam
  • Rijswijk
  • Hij/hem

Jan Terlouw heeft mij en anderen bereikt door zijn manier om mensen bij de politiek te betrekken. D66 komt op voor gelijke rechten voor iedereen, daarbij zijn de voorgestelde democratische veranderingen die bij mij in het oog springen. Het homohuwelijk, abortus, zelfbeschikkingsrecht en de scheiding van kerk en onderwijs. Ik wil opkomen voor iedereen en iedereen mee laten doen in de samenleving.

Welke kansen zie jij voor Rijswijk?

De kansen liggen in het duurzaam maken en vergroenen van onze gemeente, waarbij biodiversiteit een belangrijke plaats krijgt en we moeten werken aan een fijne en gezonde woonomgeving.

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

De gezondheid van de inwoners moet op nummer één staan: kunnen bewegen, minder auto’s en gezonde lucht.

De nieuwe woonzorgvisie moeten we gaan uitvoeren en de lokale inclusieagenda en de omgevingswet moeten we gaan uitwerken om te komen tot beleid. Dit gaat mij aan het hart, daarvoor zet ik mij in!

Lievelingsplek in Rijswijk?

Ik ben dol op het hardlopen in het groen, langs de Vliet: Vrijenban, Pasgeld: prachtig. En dan via Rijswijk-Buiten even een een blokje Midden Delfland!