Inzet fractie fora januari 2022

Ook op bij de laatste fora (algemene commissievergaderingen) van de huidige raadsperiode op 25 januari heeft de D66 fractie aandacht gevraagd voor belangrijke onderwerpen. Lees hieronder meer!

Privacy in het “sociaal domein”

In het Forum Samenleving stond onder andere het rapport van de Rekenkamer over de privacy in het Sociaal Domein op de agenda. Zeker voor D66 Rijswijk ook een belangrijk aandachtspunt. En hoewel er nog wat te verbeteren valt, komt de Rekenkamer gelukkig tot de conclusie dat het privacy beleid van de gemeente in lijn is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het beheer van datalekken op orde is.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid voorop

In Forum Stad stonden o.a. de mobiliteit Binckhorst (MIRT Binckhorst) en ontwikkelkader Kesslerpark op de agenda. Bij de Binckhorst gaat het met name over de discussie of er een snelle tram moet komen, en zo ja of deze dan over de Geestbrugweg/Haagweg moet rijden. Daar zitten veel gevolgen aan voor bijvoorbeeld verkeersveiligheid en leefbaarheid. Namens D66 Rijswijk vindt Elze Woudstra dat de gemeente in ieder geval niet moet weglopen van de besprekingen daarover.

Parkeren en ontwikkeling Kesslerpark

De discussie over het Kesslerpark (Plaspoelpolder) ging ook vooral over mobiliteit, en dan met name de parkeergelegenheid. In het forum leek wel overeenstemming te zijn dat de parkeergelegenheid linksom of rechtsom moet worden behouden, zodat de ontwikkeling van het Kesslerpark door kan gaan. Op naar de laatste raadsvergadering van 8 februari!