Gemeenteraad akkoord met ontwikkeling woningbouw Pasgeld

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de ontwikkeling van woningbouw in Pasgeld. D66 Rijswijk vindt dit een goede ontwikkeling. Hiermee geven we als gemeente een antwoord op de problemen op de woningmarkt, terwijl ook de natuurwaarden in het gebied verder kunnen worden ontwikkeld.

Beeld: Jeroen Mooijman

Een uitvoerig traject

De voorgenomen woningbouw in Pasgeld is een lang traject geweest met uitvoerige participatie. D66 had eerder gevraagd om een bredere maatschappelijke kosten-baten analyse. En we hebben er op aangedrongen het voorstel van de werkgroep Pasgeld voor het Landschapspark daarin te betrekken. Dat is ook gebeurd.
Niet iedereen is tevreden met de hoofdplanstructuur Pasgeld die dinsdag in de raad is aangenomen.

Als D66 fractie hebben we het publiek belang en het belang van de huidige inwoners daarin zo goed mogelijk gewogen. D66 Rijswijk vind de voorgesteld hoofdplanstructuur Pasgeld met 1,000 geplande woningen in Pasgeld West, en 100 in Pasgeld Oost, een goed, afgewogen raadsvoorstel

We blijven betrokken

Tot slot vroeg D66 Rijswijk via een motie naar goede onderzoeken naar de ontwikkelingen van het water, mobiliteit en verkeersveiligheid in het gebied. Ook drongen wij er op aan om de creatieve gedachten uit het voorstel ‘Landschapspark’, en ook de aanbevelingen uit het ‘Tauw-rapport’ wat betreft de ecologische structuur op te nemen. Het college gaf aan de inhoud van deze motie over te nemen in de uitvoering van de plannen.

Het huidige aangenomen voorstel is een breed kader, D66 Rijswijk zal er daarom bij de uitvoering van dit kader ook bovenop zitten.