D66 Rijswijk wil zo snel mogelijk een inclusiepanel

Mensen kunnen en willen veel zelf doen. Maar sommigen inwoners moeten een barrière overbruggen omdat ze een handicap hebben of niet meer goed ter been zijn. De overheid moet hen daarin helpen zodat iedereen mee kan doen.

“Dan werken we echt aan een inclusieve maatschappij.” Aan het woord is Milthon Boldewijn. De student international business staat op nummer 7 van de kandidatenlijst van D66 Rijswijk.

Milthon Boldewijn - Beeld: Jeroen Mooijman

Milthons missie

“Ik strijd voor inclusiviteit. Ik heb er bijvoorbeeld voor gezorgd met raadsleden en ambtenaren van Amsterdam dat er ondertiteling kwam bij de raadsvergadering in Amsterdam. Dat is heel belangrijk voor doven en slechthorenden.” Milthon wil in de raad graag iets doen dat dicht bij zijn hart ligt: de implementatie van het VN verdrag voor de rechten van de mens.

In Rijswijk betekent dat bijvoorbeeld verbeteringen van de toegankelijkheid van gebouwen, de openbare ruimte, en het verkeer. Milthon: “Mensen met beperkingen worden vaak vergeten bij het opstellen van bouwplannen en het inrichten van de openbare ruimte.”

Betrek ervaringsdeskundigen

Onlangs kwam het college van B&W met een Inclusie Agenda. Dat is een goeie stap, maar kan nog beter en levert ook veel vragen op. Het is belangrijk dat inclusie beleid samen met de doelgroep wordt gemaakt.

Zij ervaren immers in de dagelijkse praktijk de barrières. Wie heeft de gemeente gesproken en hoe blijven zij betrokken? De groep met beperkingen is natuurlijk heel divers, dus de gemeente moet echt zijn best doen. Er is nog geen inclusiepanel in Rijswijk, dat moet er echt komen

Concreet aan de slag: digitale participatie

Digitale middelen bieden vaak een goeie tegemoetkoming aan mensen met een beperking. Om die reden pleit D66 Rijswijk steeds meer gebruik te maken van digitale middelen bij participatie. D66 Rijswijk vraagt zich af hoe inclusief het nieuwe digitale participatieplatform is. 

D66 Rijswijk wil gelijke kansen bieden voor iedereen om naar eigen vermogen mee te doen in de Rijswijkse samenleving. Ongeacht je inkomen, geslacht, leeftijd, geaardheid, geloof of afkomst. “We staan voor een open, tolerante en inclusieve stad waar inwoners trots en betrokken zijn. Hier is geen plek voor racisme en discriminatie,” sluit lijsttrekker Elze Woudstra af