Burgers Vrijenban verdienen aandacht bij parkeer problemen

Bewoners van de Pauwhof (Vrijenban) voelen zich onvoldoende gehoord bij hun problemen: parkeeroverlast, vuil en ongewenst gedrag. D66 Rijswijk wil de burgers van Vrijenban, een van de wijken van Rijswijk, betrekken bij hun omgeving. Daarbij hoort prettig wonen, veiligheid en een schone stad.

Rens Veerman - Beeld: Jeroen Mooijman

Mét bewoners werken aan een oplossing

Het door de bewoners gesignaleerde parkeerprobleem en gerelateerde overlast worden veroorzaakt door leerlingen van het Mondriaan College. Het probleem is ontstaan bij de bouw van dit ROC. Door leerlingen/studenten niet op het eigen terrein te laten parkeren ervaren bewoners veel overlast van scholieren die parkeren in de wijk. Met de wijkbewoners werken wij aan een oplossing.

Afgelopen dinsdag (25 januari 2022) in het Forum heeft de D66 Fractie het parkeerprobleem en andere overlast op de agenda gezet. Wij willen niet alleen de uitslag uit het onderzoek van de gehele wijk meenemen bij de beslissing voor betaald parkeren, maar juist ook tegemoet komen aan de al jaren overlast ervarende minderheid.
Het invoeren van parkeren voor vergunninghouders voor het dit gebied is de eerste oplossing. Dan kan verkeerd parkeergedrag worden aangepakt. Daarnaast moeten we bij het verplaatsen van parkeeroverlast in andere delen/buurten van de wijk de mogelijkheid hebben tot uitbreiding. We zien nu bijvoorbeeld overlast van parkeerders in de wijk in de directe omgeving van de KFC: sommige klanten laten hun afval achter in de buurt. Deze parkeer-en dump overlast kun je, als deze problemen aanhouden, toevoegen aan de regeling.

Wethouder Jeffrey Keus is welwillend en zoekt naar een oplossing. D66Rijswijk zal in een motie de geboden opening om te komen tot betaald parkeren voor vergunninghouders in de wijk aanpakken. Meerdere partijen hebben reeds hun steun toegezegd voor de oplossing van de problemen in de wijk. Iedere burger moet in Rijswijk veilig en zonder overlast kunnen wonen en parkeren, daar staan wij voor!