Werelderfgoed Beemster        

D66 koestert het UNESCO werelderfgoed De Beemster Droogmakerij. We zien volop mogelijkheden om de gemeente op de kaart te zetten en combinaties te maken met het open, groene landschap, fiets- en wandelroutes, duurzaamheid en kringlooplandbouw, de markt(en) en ander cultureel erfgoed. Laat dit het visitekaartje worden, waarmee we meer bezoekers kunnen aantrekken.

 • D66 ziet graag een bezoekerscentrum van waaruit het werelderfgoed wordt gepromoot. Zoek daarbij ook de samenwerking met andere werelderfgoederen zoals de Stelling van Amsterdam. Maar ook andere toeristische trekpleisters in onze omgeving, zoals Edam-Volendam, Monnickendam en de Zaanse Schans.
 • Nieuwe (bouw)plannen in Beemster worden altijd getoetst aan de kernwaarden van het werelderfgoed. Het streven is om te kijken hoe iets toch passend is. Tegelijk zijn sommige ontwikkelingen echt niet mogelijk (dan is de Baanstee een alternatief) en zijn er voor D66 duidelijke grenzen aan het aantal woningen.
 • D66 streeft naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische kernkwaliteiten door de borging in het gemeentebeleid door eenduidige uitwerking van de kernkwaliteiten.

Het unieke samenhangende en goed bewaard gebleven, vroeg-zeventiende-eeuwse (landschaps)architectonische geheel van de Droogmakerij de Beemster, bestaande uit:

 • het vierkante gridpatroon van wegen en waterlopen en rechthoekige percelen;
 • de ringdijk en ringvaart (continuïteit en eenheid in vormgeving);
 • het centraal gelegen dorp (Middenbeemster) op een assenkruis van wegen;
 • bebouwing langs de wegen;
 • de relatief hooggelegen wegen met laanbeplanting;
 • de monumentale en typerende (stolp)boerderijen en restanten van buitens;
 • de oude molengangen;
 • de structuur en het karakter van het (beschermde) dorpsgezicht van Middenbeemster.

Grote openheid.

Voor zover het werelderfgoed Droogmakerij de Beemster samenvalt met het werelderfgoed De Stelling van Amsterdam, zijn de uitzonderlijke universele waarden van het werelderfgoed De Stelling van Amsterdam tevens van toepassing op het werelderfgoed Droogmakerij de Beemster.