Werkbezoek Boris van der Ham in teken van werelderfgoed Beemster

De gemeente Purmerend krijgt door de fusie met Beemster maar liefst twee werelderfgoederen binnen de grenzen: de droogmakerij Beemster én een deel van de Stelling van Amsterdam. Dit is een bijzondere verantwoordelijkheid voor de nieuwe gemeente. D66 koestert de kernkwaliteiten en de waarden van het werelderfgoed en wil de cultuurhistorische kwaliteiten verder versterken. De fracties van D66 Purmerend en Beemster gingen hierover in gesprek met Boris van der Ham, voormalig D66-prominent en tegenwoordig onder meer voorzitter van de Stichting Werelderfgoed Nederland. Deze stichting heeft de taak om het werelderfgoed binnen het koninkrijk te beschermen.

Van der Ham ging met de fracties op bezoek bij Agrarisch Museum Westerhem in Middenbeemster, waar ze eerst spraken over de bedreigingen van het werelderfgoed. Hoewel het draagvlak voor deze status in Beemster groot is, worden de regels die ermee samengaan soms ook als knellend ervaren door bijvoorbeeld agrariërs. D66 ziet goede mogelijkheden voor een balans tussen bescherming van het werelderfgoed en werkbare regelgeving. Nieuwe bouwplannen in de Beemster moeten we wel steeds toetsen aan de kernwaarden van het werelderfgoed, waarbij we ernaar streven om te kijken hoe ontwikkelingen passend kunnen worden gemaakt. Maar wat woningbouw betreft, zijn er voor D66 duidelijke grenzen. D66 wil geen grootschalige woningbouw in Beemster.

Werkbezoek Boris van der Ham aan Beemster

Mark Intres, Boris van der Ham, Astrud Wildschut, Rick Hollander - Beeld: D66 Purmerend

Daarna werd een presentatie gegeven door de Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed, bekend van het merk VISIT Beemster. In deze stichting werken ondernemers, de gemeente en culturele organisaties samen om de Beemster als merk te promoten en bezoekers te trekken. De stichting maakt zich onder meer hard voor een nieuw bezoekerscentrum, waar D66 een warm voorstander van is. D66 ziet volop mogelijkheden om van Beemster het visitekaartje van de nieuwe gemeente Purmerend te maken.

Het gezelschap stak vervolgens de weg over voor een bezoek aan het Betje Wolff Museum. Dit museum, een huis van bijna 400 jaar oud, maakt met succes veel werk van educatieve programma’s voor schoolkinderen. Medewerkers van het museum vertelden de D66’ers hoe ze dat voor elkaar krijgen. Schoolklassen uit Beemster en Purmerend leren in het museum spelenderwijs over de geschiedenis van de Beemster. D66 vindt dit een prachtig voorbeeld van educatie en informatie over het werelderfgoed. Het verhaal van de Beemster is bijzonder en moet worden verteld en beleefd.