Veel draagvlak voor aardgasvrije toekomst, doorgaan op de ingeslagen weg

Mooi nieuws van onze D66-wethouder Paul van Meekeren deze week: driekwart van de inwoners van de wijk die aan de beurt is, is voorstander van het afkoppelen van aardgas. Het gaat om de bewoners van het eerste blok van de proeftuin Aardgasvrij. Dit is een belangrijk moment, omdat een minimum aantal vrijwillige deelnemers nodig is om het project rendabel te maken.

In april vorig jaar besloot de gemeenteraad de succesvolle pilot Aardgasvrij een vervolg te geven met de proeftuin, waarvoor een miljoenenbijdrage van het Rijk beschikbaar werd gesteld. Voor bewoners van de straten in de proeftuin is het daardoor mogelijk om zonder kosten over te stappen van aardgas op een alternatieve warmtebron. Voorwaarde voor een vervolg was aanvankelijk dat minimaal 75% van de huishoudens vrijwillig zou overstappen. De gemeenteraad stelde dat percentage echter bij tot 80%; bij een lager deelnamepercentage moet het college in overleg met de raad over het vervolg.

De ervaring leert dat bewoners die nu nog niet hebben toegezegd de overstap te willen maken, dat vaak wel doen zodra zeker is dat de aanleg van een alternatief warmtenet via de Stadsverwarming Purmerend zal doorgaan. Het percentage zal dan ook nog stijgen en het college van burgemeester en wethouders laat dan ook terecht weten trots te zijn op dit hoge deelnamepercentage. D66 deelt die trots. Als gevolg van de coronamaatregelen is het immers moeilijk geweest om bewoners van de proeftuin in een persoonlijk gesprek te informeren over de gevolgen van hun keuze. Bovendien maken mensen zich momenteel veel zorgen over de tarieven van de energienota’s, ook van de Stadsverwarming.

D66 Purmerend is daar blij mee en zal in haar nieuwe rol als oppositiepartij kritisch naar dit project blijven kijken: we gaan ervan uit dat het nieuwe college en de gemeenteraad dit mooie resultaat zien als aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan.