Veel ambities op het gebied van dierenwelzijn

Astrud Wildschut is nu vier jaar raadslid voor D66 Purmerend en heeft in haar portefeuille onder andere dierenwelzijn. In dit interview kijken we samen met haar terug en blikken we vooruit op een nieuwe raadsperiode met veel ambitieuze plannen op het gebied van dierenwelzijn.

Ik heb jarenlang vrijwilligerswerk in het dierenasiel van Purmerend gedaan. Begonnen als schoonmaakster bij de kattenverblijven, de knaagdieren en de honden als het nog nodig was. Daarnaast ben ik ook in het bestuur gestapt; eerst als secretaris en later nog een paar jaar als voorzitter van het asiel. Ook heb ik een aantal jaren in het bestuur van de lokale afdeling van de Dierenbescherming gezeten, heb ik 12 jaar bij de Partij voor de Dieren op het partijbureau gewerkt, heeft mijn vriend een adviesbureau op het gebied van mens-dier conflictbemiddeling en hou ik zelf gewoon erg veel van dieren. Behalve op mijn bord..

Astrud Wildschut – Raadslid D66 Purmerend

Beeld: D66 Purmerend

Een baan op het partijbureau, waar ik mij voornamelijk bezighield met de ledenadministratie in de ruimste zin van het woord (dus ook samen met collega’s diverse bijeenkomsten en campagnes organiseren), is natuurlijk wel wat anders dan politiek bedrijven. Dat heb ik nooit voor de Partij voor de Dieren gedaan. Er was/is ook geen Purmerendse afdeling. En bij D66 zaten mijn vrienden, die me al vaker gezegd hadden; je hebt wel overal een mening over, maar doe daar dan eens iets mee op het politieke vlak. Zodoende ben ik bij de fractie betrokken geraakt en gelukkig ook op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst terecht gekomen in 2018. En toen ik in de raad gekozen werd heb ik mijn baan bij de Partij voor de Dieren opgezegd om me volledig te storten op het politieke werk in Purmerend. 

Ik denk echt wel dat door onze inzet er meer dierenwelzijn in het coalitieakkoord heeft gestaan dan ooit tevoren. Het was voor mij dan ook niet meer dan logisch dat D66 de wethouder dierenwelzijn zou leveren. Dankzij onze inzet is de Nota Dierenwelzijn geëvalueerd, geüpdatet en zeker uitgebreid. We hebben ook voor elkaar gekregen dat er binnen de gemeente nu een Klankbordgroep Dierenwelzijn is waar alle organisaties uit Purmerend die ook maar iets met dierenwelzijn te maken hebben, in zijn vertegenwoordigd. En zij spreken eens in de zoveel tijd met elkaar en met de beleidsmedewerker Dierenwelzijn en de wethouder. Het is heel belangrijk dat men contact met elkaar houdt maar ook dat de gemeente goed op de hoogte is van wat er speelt op dit gebied. Vandaar dat dit voor ons ook een heel belangrijk punt was om te realiseren. Verder heb ik me ingezet voor natuurinclusief bouwen en heb ik bij elk agendapunt wat ik behandelde gekeken naar of en hoe dierenwelzijn daar aan bod kwam. Maar ook buiten de raad; als de nieuwe walkanten bij sloten te stijl waren voor dieren om uit het water te komen, dan zorgde ik ervoor dat er voldoende uitstapplaatsten gerealiseerd werden. Als ik zag dat er vissterfte was na het onderhoud van de sloten in onze stad dan stelde ik dat aan de kaak. En niet alleen bij de gemeente maar ook bij het waterschap. 
Maar ook op andere vlakken. Ik heb bijvoorbeeld meegeschreven aan de nota Houden van Dieren van ons Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot en heb ik de landelijke D66 werkgroep Dierenwelzijn opgericht.

In ieder geval voortzetting van het huidige beleid. Het is zaak verder te bouwen aan wat we zijn gestart en dat zeker niet laten verslappen. We gaan steeds meer binnenstedelijk bouwen. Dan is het heel belangrijk om in de gaten te houden dat we wel voldoende groen in de wijken overhouden. Voor mensen heel belangrijk, maar natuurlijk ook voor dieren. Dus de parken ook wel ontzien als het gaat om grote evenementen. We hebben een Koemarkt waar evenementen prima kunnen, dat is ook gelijk goed voor onze ondernemers in de binnenstad, en een evenemententerrein. De parken kunnen we dan blijven gebruiken om van het groen te genieten, om in te ontspannen en voor de dieren blijft dat een goede leefomgeving. De dierenwelzijnsnota is geactualiseerd, maar die ontwikkeling moet dus wel worden vastgehouden. En samen met de klankbordgroep dierenwelzijn willen we vervolgstappen gaan zetten om bewustwording nog meer te stimuleren. Maar we zijn ook van mening dat de bestaande kinderboerderij en het hertenkamp zich meer moeten gaan richten op educatie en bewustwording en zijn we daar voorstander van een anti-fokbeleid zodat overtollige dieren niet naar de slacht hoeven. Ik blijf ook inzetten op het diervriendelijk onderhoud in de openbare ruimte. Dus meer tijd nemen bij het onderhoud van de sloten. Maar ook via een diervriendelijke, preventieve en milieuvriendelijke manier omgaan met dierpopulaties en schadelijke planten. Je hoeft niet altijd gif te gebruiken. Dan voorkom je ook nog eens dat ons ecosysteem belast wordt. 

Wat landbouw betreft, voor de fusie werd zelden of nooit over landbouw gesproken in onze gemeenteraad, maar in de nieuwe gemeente Purmerend zal dat anders zijn. D66 heeft een duidelijke visie op een toekomstbestendige ontwikkeling van de landbouw en die zullen we ook uitdragen. Innovatie kan ook voor boeren mooie dingen brengen, die ook nog goed zijn voor het milieu. D66 is niet tegen boeren. Integendeel, zij maken straks onlosmakelijk onderdeel uit van onze nieuwe gemeente. Uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig. En agrariërs moeten ook een boterham kunnen verdienen. Laten we met zijn allen goed kijken dat dat op een verantwoorde manier gebeurt. Ik weet dat veel boeren er ook zo positief instaan. 

‘Uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig. En agrariërs moeten ook een boterham kunnen verdienen.’

Astrud Wildschut, kandidaat-raadslid

Sowieso goed dat je gaat stemmen, dat is al heel belangrijk. Binnenkort komen wij met een Partijdige Kieswijzer. Daar kun je precies zien wat het verschil is tussen bijvoorbeeld GroenLinks, de VVD, de PvdA of een van de lokale partijen en D66 als het gaat om dierenwelzijn. Maar ook op andere punten. En ik denk dat je verrast zult zijn over de uitkomst. Andere partijen in Purmerend zullen dierenwelzijn niet zo snel op de agenda zetten, D66 heeft dat de afgelopen periode wel gedaan. Wij hebben een heel hoofdstuk in ons verkiezingsprogramma over groen en dierenwelzijn, dat is meer dan de andere partijen hebben. Die hebben soms wel een mening over dierenwelzijn, vaak overigens ook niet, maar echte plannen over hoe dat dan te realiseren lees je weer niet. En wij willen daar wel duidelijk over zijn. Dus kan ik je maar één ding aanraden; is dierenwelzijn voor jou heel belangrijk en weet je niet op welke partij je moet stemmen in Purmerend, stem op D66!