Toekomst Stadje en bereikbaarheid een stap verder gebracht

In de commissievergadering van 29 september stonden meningsvormende discussies op de agenda over de toekomst van het Stadje en de bereikbaarheid van en binnen de gemeente. Bij het bespreken van de conceptversies van het Programma Binnenstad en het Mobiliteitsplan heeft D66 de nodige accenten gezet en aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking.

De toekomst van het centrum is een belangrijk onderwerp voor onze gemeente, zeker met het oog op het groeiende aantal inwoners. Het Programma Binnenstad heeft dan ook een lange aanloop gehad, want alle betrokken partijen hebben hun bijdrage geleverd aan het plan. D66 heeft daar veel waardering voor en herkent zich op hoofdlijnen ook goed in de voorstellen. Wij onderschrijven de analyse van de huidige situatie en kunnen ons goed vinden in de gepresenteerde visie. D66 noemde met name de terugkeer naar een ‘herkenbare binnenstad’, met water als natuurlijke grenzen. En de keuze voor stadsboulevards met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

In plannen op papier ziet dat er mooi uit, maar in de praktijk zullen keuzes moeten worden gemaakt. De ruimte is immers beperkt. D66 vroeg aandacht voor de parkeergelegenheid voor bewoners van het centrum en aan de rand van het centrum.

Sfeergebieden

De keuze voor zogenoemde sfeergebieden in de binnenstad vindt D66 een mooi idee, hoewel de praktische uitwerking lastig kan zijn. Willen we een restaurant bijvoorbeeld niet in een leegstand pand als dat niet goed bij het sfeergebied past, bijvoorbeeld? Tegelijk geeft zo’n indeling kans om bijvoorbeeld meer verbinding te krijgen tussen het afgelegen Waagplein, met theater De Purmaryn, en de Kaasmarkt. Dit is een wens die D66 al langer heeft: het zou heel goed zijn als hier een cultureel sfeergebied van wordt gemaakt.

Stadje is een begrip

Een opmerking van PvdA-raadslid Marlies Vermeulen kwam haar op strenge reacties te staan. Zij vond het tijd worden dat we onze binnenstad niet langer ‘Stadje’ noemen. Ze noemde het zelfs teleurstellend dat deze term telkens terugkomt in de toekomstplannen. Wat de PvdA-fractie betreft, doet deze term geen recht aan de ambitie van het plan. Vermeulen vroeg om het woord Stadje uit het Programma Binnenstad te schrappen. De meeste andere partijen gaven aan dat het de PvdA kennelijk aan historisch en cultureel besef ontbreekt. De term Stadje is een begrip in Purmerend en een woord dat liefkozend wordt gebruikt om het centrum aan te duiden. En dat zal nog lang zo blijven.

Toekomst van de warenmarkt

Ten slotte vroeg D66 naar de toekomst van de markt op dinsdag. Daar hebben we al eerder aandacht voor gevraagd en toen werd steeds verwezen naar dit langverwachte Programma Binnenstad. Tot onze verbazing wordt hierin een nieuw onderzoek aangekondigd naar de optimale plek van de markt. Zo’n onderzoek is vorig jaar nog gedaan. Dus wat D66 betreft komt er snel een nieuwe Marktverordening, zodat niet alleen het Stadje zelf, maar ook de markt weer jaren vooruit kan.

Mobiliteitsplan

Daarna lag de conceptversie van het zogenoemde Mobiliteitsplan ter meningsvorming voor aan de commissie. D66 is er voorstander van om langdurig parkeren te stimuleren in de parkeergarages, zodat op straatniveau meer ruimte komt voor kort parkeren, voetgangers en fietsers. Ook vinden wij het belangrijk om het openbaar vervoer meer samen te brengen met andere vervoersstromen, zoals het vervoer voor mensen die minder mobiel zijn en leerlingenvervoer.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van onze gemeente moet met stip op één staan bij alle keuzes die worden gemaakt. D66 onderstreepte het belang van verbindingen met het OV tussen de binnenstad en de wijken en dorpskernen in de gemeente.

Verkeersveiligheid

D66 vroeg ook nadrukkelijk aandacht voor verkeersveiligheid, want in een groeiende gemeente vraagt dit onderwerp meer aandacht. Zoals op de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. Maar ook op bedrijventerreinen, want op de Baanstee-Noord zijn nog maar weinig veilige routes voor fietsers en voetgangers. En als het drukker wordt door het stijgende aantal inwoners, moet de fiets een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto. D66 wil daarom volop aandacht voor goede en veilige fietsroutes in onze gemeente.