Reactie op terugtreden commissielid Frank Schaaij

De fractie van D66 Purmerend is teleurgesteld over het vertrek van commissielid Frank Schaaij. Hij heeft zijn commissielidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigd op grond van een persoonlijke afweging over de beantwoording van vragen in een raadscommissie door onze wethouder Paul van Meekeren. Die vragen gingen over de recente aankondiging van een organisatieverandering rond het schoolmaatschappelijk werk.

Medewerkers die werkzaam zijn in deze sector moesten eind oktober uit de media vernemen van deze organisatieverandering, die een grote impact heeft op hun werk. Het bericht kwam in de media na een persbericht van de gemeente, maar het is de verantwoordelijkheid van de werkgevers in het schoolmaatschappelijk werk om hun werknemers tijdig te informeren. Frank Schaaij wist snel dat de werknemers het bericht nog niet van hun werkgever hadden gehoord, omdat zijn echtgenote een van deze medewerkers is, en wees Van Meekeren hierop.

In de raadscommissievergadering van 4 november stelde het CDA vragen aan de wethouder over de manier waarop de communicatie is verlopen. De wethouder gaf daarop aan dat hij nagaat wat er is gebeurd. Frank Schaaij meent dat Van Meekeren zo de indruk wekte dat hij tijdens de commissievergadering voor het eerst hoorde dat medewerkers van de betrokken organisaties niet eerder waren geïnformeerd. Dat heeft het vertrouwen van Schaaij in de wethouder geschaad. De enige manier om daar afstand van te nemen, is voor hem om zijn ontslag in te dienen als commissielid.

Fractievoorzitter Mark Intres betreurt dat zeer. ‘Het spijt mij in alle opzichten dat Frank tot deze stap is gekomen. Hij heeft een persoonlijke afweging gemaakt en die hebben wij te respecteren. Maar wij begrijpen zijn stap niet en vinden die onnodig. Onze wethouder heeft het signaal dat Frank hem gaf heel serieus genomen en meteen actie ondernomen door uit te zoeken wat er is gebeurd. Dat was nog gaande toen de vraag in de raadscommissie werd gesteld. Toch heeft Frank al zijn conclusies getrokken. Wij vinden het zonde en betreurenswaardig dat Frank het nodig heeft gevonden om deze stap te zetten.’

‘Het spijt mij in alle opzichten dat Frank tot deze stap is gekomen. Hij heeft een persoonlijke afweging gemaakt en die hebben wij te respecteren.’

Mark Intres – Lijsttrekker D66 Purmerend

Mark Intres: ‘Frank heeft zijn commissielidmaatschap per direct beëindigd. Daarmee is hij geen onderdeel meer van de huidige fractie, die ook op de kandidatenlijst staat. De redenen die Frank heeft voor zijn ontslag, sluiten dus in feite de deur voor samenwerking in de toekomst. Tenzij de nieuwe fractie daar na de verkiezingen anders over denkt en met Frank het gesprek wil aangaan. Hij staat immers op de kandidatenlijst en als hij gekozen wordt, moeten we dat gesprek met hem en de fractie voeren. We hebben in elk geval afgesproken dat de zetel hoe dan ook voor D66 blijft, ook als Frank gekozen wordt en ervan afziet om onderdeel te worden van de nieuwe fractie.’