Raadsvragen D66: eindelijk weer kermis, maar niet voor iedereen

We hebben er door de coronamaatregelen een tijd op moeten wachten, maar eindelijk is de voorjaarskermis weer in Purmerend. Van vrijdag 13 mei tot en met zondag 22 mei is de jaarlijkse voorjaarskermis weer zoals we dat gewend zijn in de binnenstad te vinden. Nu de kermis weer doorgaat, wordt veel belangstelling verwacht. Dat zou een reden moeten zijn om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil in de gelegenheid wordt gesteld om ernaartoe te gaan. Maar tot de verbazing van D66 is uitgerekend vanwege de verwachte drukte besloten om de prikkelarme kermis te schrappen. De fractie in de gemeenteraad heeft hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Omdat de kermis een plek moet zijn voor plezier en vertier voor iedereen, zijn in veel gemeenten in Nederland prikkelarme kermissen geïntroduceerd. Tijdens aangekondigde uren worden dan lichten gedoofd of gedimd, wordt het geluid zachter gezet en worden waar mogelijk de snelheden van attracties aangepast. Mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie, een lichamelijke en/of een geestelijke beperking en ouderen kunnen op deze manier ook genieten van de kermis.

In Purmerend gebeurde dit in voorgaande jaren ook, maar dit jaar is anders bepaald. Fractie-ondersteuner Mireille Frerejean wees D66 hierop en fractievoorzitter Mark Intres diende daarop raadsvragen in. Hij wil van het college weten waarom ervoor gekozen is om de voorjaarskermis dit jaar op geen enkel moment prikkelarm te maken. Hij vraagt zich ook af of het college begrijpt dat dit tot teleurstelling leidt onder mensen die graag naar de kermis zouden willen, maar die dat nu niet kunnen doen.

De kern van de vragen is of het college het met D66 eens is dat de kermis voor iedereen toegankelijk moet zijn. En als dat zo is, hoe daarvoor in de toekomst zal worden gezorgd.

‘Plezier van de kermis voor iedere doelgroep’

In het Purmerends Nieuwsblad waarin de voorjaarskermis wordt aangekondigd, staat dat op de kermis ‘traditioneel een feestelijke middag in een ontspannen sfeer wordt georganiseerd voor mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking’. Deze zogenoemde ‘Mindervalidendag’ is dit jaar op donderdag 19 mei van 14:00 uur tot 18:00 uur. In de advertentie staat: ‘Kermisexploitanten en de gemeente willen iedere doelgroep het plezier op het kermisterrein gunnen en steunen daarom dit initiatief van harte.’ Intres vraagt of het college het met D66 eens is dat met deze mindervalidendag niet ‘iedere doelgroep’ in staat wordt gesteld om naar de kermis te gaan.De kern van de vragen is of het college het met D66 eens is dat de kermis voor iedereen toegankelijk moet zijn. En als dat zo is, hoe daarvoor in de toekomst zal worden gezorgd.

Polsbandjes

Op de website van de gemeente staat verder dat kinderen met een beperking tijdens de voorjaarskermis gedurende enkele uren gratis toegang kunnen krijgen tot attracties. Zij moeten hiervoor een speciaal polsbandje aanvragen. In de advertentie in het Purmerends Nieuwsblad staat alleen dat ‘mindervaliden een gratis bandje kunnen bestellen’. Aan het college vraagt D66 of alleen kinderen of álle mindervaliden gratis toegang kunnen krijgen tot attracties met een polsbandje. ‘Bent u het met D66 eens dat dit door deze manieren van communicatie onduidelijk is voor de doelgroepen?’

De raadsvragen van D66 worden binnen drie weken door het college beantwoord.