Raad stuurt op onderzoek bij Stadsverwarming Purmerend

Eerder dit jaar werd Stadsverwarming Purmerend (SVP) opgeschrikt door lekkende ketels in de BioWarmteCentrale (BWC). Door deze lekkende ketels heeft SVP ruim 8 miljoen verlies geleden. Dit zorgt binnen de begroting van 2024 voor dat Purmerend voor ongeveer 700.000 euro aan dividend niet kan bijboeken. Een flinke strop voor SVP, maar ook voor Purmerend. 

De gemeenteraad van Purmerend is al eerder door het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) meegenomen in deze problemen. Toen is ook een toezegging gedaan door het college om een onderzoek  in te stellen naar het proces rond de gang van zaken bij SVP gedurende het ontstaan van de eerder genoemde problemen. Door middel van de uitkomsten van dit onderzoek kan SVP dan leren om in de toekomst dit soort problemen te kunnen ondervangen of beter, te voorkomen. Bij de Commissie Algemeen van donderdag 14 december 2023 werd het raadsvoorstel over dit onderzoek behandeld.

Beeld: SVP

SVP belangrijke speler in Purmerend

De fractie van D66 staat volledig achter het uitvoeren van een onderzoek om te kunnen begrijpen wat nu fout is gegaan. SVP, driekwart van Purmerend en in het verlengde alle inwoners van Purmerend, heeft baat bij een gezonde staat van het bedrijf. D66 ziet SVP daarbij ook als een belangrijke speler als het gaat om het voorzetten en intensiveren van de energietransitie. 
 
Toch maken wij ons ook zorgen. De gemeente zit met een flink financieel belang. Het financiële belang van de gemeente in SVP is zo’n 140 miljoen euro. In onze ogen is SVP kwetsbaar geworden. Nog een incident en financiële risico’s zijn niet te overzien. Als budgethouder heeft de gemeenteraad een bijzonder grote verantwoordelijkheid om goed zicht te houden op de ontwikkelen die grote financiële gevolgen kunnen hebben op de begroting en op de portemonnee van de inwoners van Purmerend. 

Beeld: Gemeente Purmerend

Raadsvoorstel

Door middel van een raadsvoorstel vraagt het college de gemeenteraad akkoord te gaan met het uitvoeren van het onderzoek. Zoals eerder genoemd kunnen we daar niet tegen zijn. Toch had onze fractie nog een aantal vragen, die we aan het college hebben gesteld via technische vragen. De vragen die we hadden gingen vooral over het doel van het onderzoek, de opdrachtgever van het onderzoek en de rol van de raad. 
 
Wij zien het raadsvoorstel als een mooie start om toestemming te geven tot het opstellen van een onderzoeksvoorstel. Vanuit de beantwoording van de technische vragen kregen wij in eerste instantie het gevoel dat de gemeenteraad weinig invloed zou hebben op het verder opstellen van het onderzoeksvoorstel, terwijl wij het proces om te komen tot een gedegen onderzoeksvoorstel heel erg belangrijk vinden. Tijdens dit proces wordt namelijk bepaald welke opdracht het externe bureau precies meekrijgt qua uitvoering van het onderzoek. Voor de raad de enige manier om als budgethouder invloed te hebben op vragen die gesteld gaan worden.

Toezegging

Tijdens de commissie heeft D66 daarom het college verzocht een toezegging te doen het onderzoeksvoorstel ter meningsvorming te agenderen bij een volgende commissie. Zonder een mening te kunnen vormen over dit onderzoeksvoorstel wordt de gemeenteraad in onze optiek buitenspel gezet. In het kader van ‘wie betaalt, die bepaalt’ zou dit wat ons betreft onbespreekbaar zijn. 
Gelukkig waren verschillende fracties het met ons standpunt eens. Meerdere fracties wilden inhoudelijk input kunnen geven op het onderzoeksvoorstel. Het college heeft ons hierop de toezegging gedaan het onderzoeksvoorstel te agenderen tijdens een volgende commissie. Een mooie en belangrijke uitkomst.