Purmerend neemt verantwoordelijkheid in asielcrisis

De opvang van asielzoekers in Nederland is verworden tot een grote chaos. Van mensen die nog niet weten of ze in Nederland kunnen blijven tot statushouders die een verblijfsvergunning hebben gekregen: voor iedereen is een schrijnend tekort aan opvangplekken. De rijksoverheid neemt hiervoor maatregelen en vraagt in de tussentijd de gemeenten in het land via de veiligheidsregio’s om dringende extra hulp. Overal in het land worden tijdelijke opvangplekken ingericht. Ook Purmerend neemt in deze asielcrisis haar verantwoordelijkheid. D66 Purmerend steunt de inzet van de gemeente nadrukkelijk en wil dat omwonenden en de gemeenteraad goed worden betrokken.

Nog dit najaar worden op het bedrijventerrein Baanstee-Noord 450 asielzoekers ondergebracht in een tijdelijk onderkomen. Het gaat hierbij om crisisnoodopvang: kortdurende opvang in accommodaties die normaal gesproken alleen worden ingezet bij grote incidenten, rampen of crises. De opvang is bedoeld voor drie maanden, vanaf 1 oktober. Het gaat om een terrein van de gemeente, waar de nieuwe milieustraat komt.

Bijdrage in onhoudbare crisissituatie

Burgemeester Bijl van Purmerend en zijn collega Sievers van het nabijgelegen Edam-Volendam nemen hiermee hun verantwoordelijkheid. Ze leveren zo een bijdrage in deze onhoudbare crisissituatie, die zorgt voor mensonterende en schrijnende taferelen, bijvoorbeeld bij de opvanglocatie in Ter Apel. Ook andere gemeenten in onze regio dragen hun steentje bij. Zo werden deze zomer gedurende enkele maanden 225 asielzoekers opgevangen in Zaanstad en zette Wormerland opvangcapaciteit in die was ingericht voor de registratie van vluchtelingen uit Oekraïne. In Purmerend wordt een extra commissievergadering gehouden op dinsdag 13 september om het besluit van de burgemeester over de crisisnoodopvang op de Baanstee-Noord te bespreken. D66 zal hierin het belang van draagvlak benadrukken en daarmee het betrekken van de gemeenteraad bij ontwikkelingen rond de opvang.

Doorstroomlocatie Van der Valk Zuidoostbeemster

Tijdens de zomervakantie werd al duidelijk dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zelf ook maatregelen neemt in de asielcrisis. Het COA heeft een huurovereenkomst gesloten met onder meer het Van der Valk-hotel Purmerend, in Zuidoostbeemster. Hier worden ongeveer 80 statushouders ondergebracht in afwachting van de toekenning van een woning elders in het land. Het gaat hierbij niet om crisisnoodopvang, zoals op de Baanstee-Noord, maar om een tijdelijke opvanglocatie die in de praktijk functioneert als doorstroomlocatie.

Omdat het COA de gemeente hierover niet vooraf heeft geïnformeerd, kwam deze huurovereenkomst voor iedereen als een verrassing. In een commissievergadering op woensdag 31 augustus was D66 hier kritisch over. D66 heeft veel begrip voor de noodoplossingen die overal in het land worden gezocht in de crisis. We namen dan ook afstand van de toon van enkele andere partijen in de gemeenteraad, die de suggestie wekten dat in onze gemeente wetten en regels zijn overtreden met de huurovereenkomst van het COA en Van der Valk. Dat is niet aan de orde. Maar ook D66 is er niet over te spreken dat de gemeente pas laat en na eigen initiatief achter de plannen van het COA kwam. Zo lopen we achter de feiten aan en dat komt het draagvlak niet ten goede. Bovendien heeft de gemeente een rol als het gaat om zorg, onderwijs en veiligheid.

Oplossingen voor langere termijn

D66 vindt het goed en terecht dat Purmerend als een na grootste gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland verantwoordelijkheid neemt om de grootste nood te helpen oplossen. Tegelijk houden we zorgen over de nabije toekomst. Zowel de opvang in het Van der Valk-hotel als op de Baanstee-Noord is van tijdelijke aard. De landelijke asielcrisis vraagt nu om crisismaatregelen, maar ook om oplossingen voor de langere termijn.