Prikkelarme uren voortaan ook op najaarskermis

Iedereen die dat wil en kan, zou de kermissen in Purmerend moeten kunnen bezoeken. D66 is dan ook blij dat voortaan ook op de najaarskermis in de binnenstad prikkelarme uren worden aangeboden. Tijdens deze uren worden lichten gedoofd of gedimd, wordt het geluid zachter gezet en worden waar dat kan de snelheden van attracties aangepast. Mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie, een lichamelijke en/of geestelijke beperking en ouderen kunnen op deze manier ook genieten van de kermis.

In de raadsvergadering van oktober diende D66 een motie in om deze uren ook in te voeren op de najaarskermis en het college van burgemeester en wethouders nam deze motie over.

Voorjaarskermis

Het was de afgelopen jaren al gebruikelijk dat tijdens de voorjaarskermis in Purmerend, die tien dagen duurt, prikkelarme middagen werden georganiseerd. Afgelopen voorjaar gebeurde dat niet, omdat na de coronajaren een grote drukte werd verwacht. D66 stelde daar vragen over aan het college, omdat juist bij grote drukte ook de doelgroep van de prikkelarme uren naar de kermis moet kunnen gaan.

Het college gaf daarop aan het met D66 eens te zijn dat ‘evenementen voor eenieder toegankelijk zouden moeten kunnen zijn, zo ook een door de gemeente georganiseerd evenement als de kermis’. Het college onderstreepte dat door aan te geven dat de gemeente hier een voorbeeldfunctie in heeft.

Najaarskermis

Nu tijdens de afgelopen najaarskermis opnieuw geen prikkelarme uren werden aangeboden, stelde D66 opnieuw vragen. Tijdens een vergadering van de raadscommissie gaf het college aan dat de prikkelarme uren niet gebruikelijk zijn tijdens deze kermis, omdat die maar vijf dagen duurt en de kermisexploitanten te veel omzetverlies zouden lijden.

D66 diende daarop tijdens de raadsvergadering een motie in, die het college opriep om prikkelarme uren standaard te maken en op te nemen in de vergunning voor de kermissen. Wethouder Hegger zei dat de motie van D66 het college ‘uit het hart gegrepen’ was. De gemeente zal de exploitanten financieel tegemoet komen om dit mogelijk te maken. De wethouder adviseerde om de prikkelarme uren vanwege juridische implicaties niet in de vergunning op te nemen. Maar met de toezegging dat ook de najaarskermis in Purmerend voortaan prikkelarme uren zal kennen, hoefde D66 de motie niet meer in te dienen. We trokken de motie terug, omdat het doel al was bereikt. Daarmee is de kermis in Purmerend een stuk toegankelijker geworden.