Prijs op Internationale Vrouwendag voor inzet voor taalles aan asielzoekers

Milou Ket is op vrijdag 8 maart, op Internationale Vrouwendag, onderscheiden met de Femme Award 2024. Ket kreeg de onderscheiding vanwege haar vrijwillige en tomeloze inzet voor taalonderwijs aan de asielzoekers die vorig jaar werden opgevangen in een hotel in Zuidoostbeemster. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de fractie van D66 in de gemeenteraad van Purmerend. Dit jaar is de award voor de zevende keer uitgereikt.

De prijs is in het leven geroepen om stil te staan bij de strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Internationale Vrouwendag is een dag met mondiale aandacht voor vrouwenthema’s, zoals vrouwenrechten, economische zelfstandigheid, gelijke kansen voor mannen en vrouwen en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie. De onderscheiding wordt sinds 2018 uitgereikt aan een vrouw uit de gemeente Purmerend, die zich inzet op het gebied van het jaarlijkse thema.

Dit jaar was het thema ‘Eén wereld, duizend vrouwen’. Dit is een verwijzing naar de verschillen én overeenkomsten tussen vrouwen uit verschillende culturen. Een positief thema, vindt D66, want hoe mooi is het dat alle vrouwen uniek en verschillend zijn en toch veel overeenkomsten hebben? Met het thema van dit jaar kunnen wij elkaar inspireren en van elkaar leren.

Dit jaar was het thema ‘Eén wereld, duizend vrouwen’. Dit is een verwijzing naar de verschillen én overeenkomsten tussen vrouwen uit verschillende culturen. Een positief thema, vindt D66, want hoe mooi is het dat alle vrouwen uniek en verschillend zijn en toch veel overeenkomsten hebben? Met het thema van dit jaar kunnen wij elkaar inspireren en van elkaar leren.

De winnares

Milou Ket trok zich in juni 2023 het lot aan van asielzoekers in het Van der Valk-hotel in Zuidoostbeemster, die heel graag Nederlands wilden leren. Na enkele informatiebijeenkomsten, ook met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, gingen de lessen in het hotel in juli van start. Begonnen werd met zes leerkrachten, maar al snel kwamen er meer mensen bij, zodat in verschillende groepjes naar uiteenlopende niveaus kon worden toegewerkt.

Milou nam samen met een aantal vrijwilligsters de complete organisatie op zich en was er altijd om problemen het hoofd te bieden en te zorgen voor materiaal en hulp aan de leerlingen en de begeleiders. ‘Zonder haar was dit nooit gelukt’, prijzen de andere vrijwilligers haar aan. Een verdrietig moment was dat de asielzoekers afgelopen oktober plotseling werden overgeplaatst naar een andere opvanglocatie, waarmee er een einde kwam aan de taallessen. Maar gelukkig niet aan de contacten.

In januari van dit jaar konden de taalvrijwilligers in Purmerend de bruiloft vieren van twee voormalige leerlingen. Het was een prachtige dag en ook hier lag de organisatie deels in handen van Milou en de vrijwilligsters. Zij verdiende daarom wat D66 Purmerend betreft dit jaar de Femme Award. Milou zorgde voor inspiratie van de asielzoekers en leerde hen, samen met de andere vrijwilligers, de Nederlandse taal. En tegelijkertijd leerden de Nederlandse vrijwilligers op hun beurt over de herkomst, cultuur en taal van de asielzoekers.

Hier leest u de reactie van Milou nadat zij de Femme Award in ontvangst had genomen.

Eerdere uitreikingen

Eerder reikte D66 Purmerend de Femme Award uit aan Edith Merks van Stichting RER, Marieke Zwart van hospice In Vrijheid, Latifa Charaa, jeugdmaatschappelijk werker bij Jeugdhulp Levvel (nu Spirit), postuum aan Chantal Elsland, oprichtster van de Kledingbank in Purmerend, de vrijwilligsters van de Wereldtuin in Westbeemster en vorig jaar aan Nancy Bakker van Bij Moeders in Middenbeemster.

Beeld: Piet Jonker

Op de foto: Milou Ket met bloemen in haar handen. Namens D66 links naast de winnares Astrud Wildschut en rechts naast haar Nadine Hut, Frances Heijmans en Marian Segers (foto: Piet Jonker)