Na motie D66: laagste inkomens Purmerend krijgen snel energietoeslag van € 200,-

Inwoners van Purmerend met de laagste inkomens hoeven niet lang meer te wachten op de eenmalige energietoeslag van € 200,- die het kabinet in december heeft aangekondigd. Terwijl gemeenten in het hele land wachten op de precieze richtlijnen van de rijksoverheid, nam de gemeenteraad van Purmerend op initiatief van D66 een motie aan die ervoor zorgt dat de gemeente de toeslag snel kan uitbetalen. De raad steunde de motie unaniem.

Het kabinet liet twee weken voor de kerst weten om de laagste inkomens in het land met een eenmalige toeslag tegemoet te komen voor de snel stijgende energierekeningen. De tegemoetkoming zou in het eerste kwartaal van dit jaar worden uitbetaald, onder meer aan huishoudens met een bijstandsuitkering. Dit is een doelgroep die door de hoge inflatie toch al hard wordt geraakt en de toeslag is dan ook meer dan welkom. De toeslag wordt door het Rijk uitgekeerd via de gemeenten.

Doelgroep zo snel mogelijk helpen

D66 vroeg het college van burgemeester en wethouders daarom in januari wanneer het geld zou worden overgemaakt. Het antwoord daarop was dat de gemeente wachtte op nadere richtlijnen van het Rijk. Onder meer is onduidelijk hoe hoog de toeslag per huishouden precies wordt, maar de rijksoverheid noemde wel een ‘richtbedrag’ van € 200,-. D66 vindt dat de doelgroep zo snel mogelijk in deze koudere maanden moet worden geholpen en diende daarom in de raadsvergadering van januari een motie in om de helft van dit bedrag alvast als voorschot uit te keren.

Motie ingediend

Het college gaf daarop aan dat begin februari meer duidelijkheid werd verwacht uit Den Haag. D66 en enkele mede-indieners van de motie besloten daarop even af te wachten en de motie te bewaren tot de raadsvergadering van 17 februari. Helaas bleek ook toen nog geen precieze duidelijkheid van het Rijk te zijn gekomen. Daarom werd de motie alsnog ingediend, maar op advies van het college meteen met het richtbedrag van € 200,- en voor alle mensen uit de doelgroep, niet alleen huishoudens met een bijstandsuitkering. Immers: als binnenkort de nadere richtlijnen van het Rijk alsnog bekend worden, betekent dat dubbel werk voor de gemeente.

Zekerheid

De nadere richtlijnen worden nu begin maart verwacht. In de motie staat dan ook dat de gemeente het bedrag alvast zelf gaat uitkeren aan de doelgroep als de richtlijnen begin maart nog steeds niet bekend zijn. Mocht dat wel het geval zijn, dan vervalt de motie, want dan is er geen tijdwinst te behalen. Op die manier is zeker gesteld dat de laagste inkomens in Purmerend de welkome toeslag zo snel mogelijk op hun rekening krijgen.

Steun

In de raadsvergadering zei fractievoorzitter Mark Intres te hopen dat uitvoering van de motie niet nodig zal blijken te zijn, omdat dat zou betekenen dat het Rijk de nadere richtlijnen bekend heeft gemaakt. Hij bedankte de partijen in de raad voor hun unanieme steun voor de motie.

Ook unanieme steun voor amendement rekenkamer

Het was voor D66 toch al een geslaagde avond, want eerder in de raadsvergadering stemde de raad unaniem in met een amendement van D66 over de nieuwe rekenkamer. In de verordening die hiervoor is opgesteld, was goed geregeld dat raadsleden niet langer deel kunnen uitmaken van de rekenkamer. Maar onduidelijk bleef dat dit ook geldt voor commissieleden. Ook was onduidelijk dat de rekenkamer zelf een vicevoorzitter kan aanwijzen. In het amendement is dit scherp gesteld. Zo wordt de onafhankelijke positie van de rekenkamer duidelijker onderstreept.