Motie uitgevoerd: Hoornsebrug wordt eindelijk veilig voor fietsers

De Hoornsebrug in Purmerend wordt eindelijk veilig gemaakt voor fietsers. Na overleg met de Fietsersbond en de politie heeft de gemeente ervoor gekozen om een fietsvriendelijke afscheiding aan te brengen aan beide kanten van het fietspad op de brug. De oplossing volgt op een motie van D66 die de gemeenteraad in april van dit jaar unaniem heeft aangenomen.

D66-fractievoorzitter Mark Intres reageert verheugd op de aankondiging. ‘Het heeft even geduurd en het is jammer dat het zo veel tijd heeft gekost, maar wij zijn blij dat er nu een oplossing komt. De brug is onderdeel van een drukke fietsroute. In onze gemeente wordt het steeds drukker. Goede en veilige fietsverbindingen zijn dan ook essentieel, zeker op schoolroutes. D66 zal zich hiervoor blijven inzetten.’

Zorgen Fietsersbond

De Hoornsebrug, die de binnenstad van Purmerend verbindt met de Overwhere-Zuid, is in 2019 opgeknapt. Kort na deze werkzaamheden liet de Fietsersbond weten zich ‘ernstig zorgen’ te maken over de verkeersveiligheid van fietsers op de brug. De indeling van het wegdek was namelijk veranderd, waarbij opstaande randen zijn aangebracht om het fietspad te scheiden van het autoverkeer en voetgangers.

Gevaarlijke situatie

De Fietsersbond beoordeelde deze randen als gevaarlijk, omdat fietsers hierdoor gemakkelijk kunnen vallen. Ook ontstond door de randen een optische versmalling, die voor fietsverkeer niet wenselijk is. De bond sprak van ‘een wonder’ dat deze situatie nog niet tot ongevallen heeft geleid, terwijl de brug dagelijks door onder anderen veel fietsende scholieren wordt gebruikt.

Motie in gemeenteraad

D66 in de gemeenteraad trok daarom aan de bel bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente erkende daarop dat de verkeersveiligheid ‘niet optimaal’ was en kondigde maatregelen aan in 2021. Maar in april 2022 was er nog altijd maar weinig gebeurd. D66 diende daarom een motie in die de gemeente opriep in overleg met de Fietsersbond en de politie snel maatregelen te nemen. Deze motie werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Maatregelen in kerstvakantie

De maatregelen worden genomen in de kerstvakantie. Hiervoor is gekozen om ervoor te zorgen dat schoolgaande leerlingen zo weinig mogelijk last hebben van de werkzaamheden. De afscheiding die nu wordt gemaakt, heeft een afgeschuinde rand en een beperkte hoogte, waardoor de trapper van een fiets kan ronddraaien zonder de afscheiding te raken.