Moet Purmerend als eerste gemeente van het gas af?

D66 kreeg het in het tweede lijsttrekkersdebat van RTV Purmerend over het aardgasvrij maken van bestaande woningen flink aan de stok met de PVV en PB21. Het realistische betoog van D66 werd door deze partijen beantwoord met een eenvoudige weigering om verder te gaan met het afkoppelen van woningen van het aardgas. D66 vindt dat zij de inwoners van Purmerend daarmee opzadelen met het vooruitschuiven van problemen én torenhoge gasrekeningen.

De stelling waarover vier lijsttrekkers met elkaar in debat gingen, was: moet Purmerend als eerste gemeente van het gas af? Alle partijen beantwoordden deze stelling met een duidelijk nee. ‘Driekwart van de huishoudens in Purmerend heeft geen gasaansluiting en krijgt warmte via de Stadsverwarming. Dat geeft ons een enorme voorsprong op andere gemeenten in het land.
Maar het is geen wedstrijd en daarom is het antwoord van D66 op deze stelling: nee’, zei lijsttrekker Mark Intres van D66. ‘De voorsprong die we hebben, geeft ons echter wel degelijk een grote verantwoordelijkheid. Op andere plekken in het land willen ze graag van Purmerend leren. En het Rijk heeft daar geld voor over, waar onze inwoners van profiteren. Laten we onze voorsprong goed benutten.D66 wil daarom doorgaan met het afkoppelen van woningen van aardgas.’

Nicole Moinat van de PVV en Mark Intres van D66

Nicole Moinat (PVV) en Mark Intres (D66) - Beeld: Still uit een video van RTV Purmerend

De lijsttrekker van PB21 was het daarmee oneens en vond het nodig om de D66-wethouder in het college van B&W persoonlijk aan te vallen. Hij zei dat de wethouder plannen doordrukte en geen tegenspraak duldde en sprak van ‘DDR66’. Mark Intres reageerde meteen: ‘Zullen we op de bal spelen en niet op de man en het bij de inhoud laten?’

Tegenstanders van het stoppen met aardgas gaven in het debat aan dat een proefproject in Overwhere-Zuid heeft laten zien dat de transitie veel geld kost en langzamer gaat dan verwacht. D66 stelt daar tegenover dat Purmerend de eerste gemeente in het land is waar het is gelukt om bijna honderd particuliere woningen van het gas te halen en aan te sluiten op een warmtenet. Bovendien is het proefproject, met geld van het Rijk, juist bedoeld om te onderzoeken hoeveel geld en tijd het kost om woningen van het gas te halen. Daar leren we van in Purmerend en daar leren andere gemeenten in het land van.

D66 vindt overigens dat ook in het vervolg van de transitie voldoende geld van het Rijk nodig is om meer woningen in Purmerend af te koppelen van aardgas. Inwoners zelf en de gemeente kunnen die kosten niet opbrengen.

Intres zei verder nog dat de Stadsverwarming Purmerend als monopolist van het warmtenet een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. En dat geldt ook voor de gemeente Purmerend als enige aandeelhouder. De gemeente moet erop toezien dat de Stadsverwarming weinig onderbrekingen kent, een goede klantenservice biedt en financieel aantrekkelijker is dan aardgas. In het verkiezingsprogramma pleit D66 voor de oprichting van een warmtefonds, met rendement van de Stadsverwarming. Dit fonds kan worden gebruikt om de transitie gemakkelijker mee te maken en om de tarieven van de Stadsverwarming te verlagen.